Knjiga, ki jo podpisujeta etnologinja ter stripar in ilustrator, je nova izdaja v mladini namenjeni poljudni humanistični zbirki Pojmovniki založbe Aristej. Posamezne izdaje so napisali različni avtorji, v zbirki pa je doslej izšlo enajst knjig.

Poglavja Migracijskega pojmovnika niso prežeta samo s sodobnimi pregledi in prikazi stanja na področju migracij ter tudi nekaj statistikami, temveč tudi z zgodovinskimi podatki. Foto: Izar Lunaček/Založba Aristej
Poglavja Migracijskega pojmovnika niso prežeta samo s sodobnimi pregledi in prikazi stanja na področju migracij ter tudi nekaj statistikami, temveč tudi z zgodovinskimi podatki. Foto: Izar Lunaček/Založba Aristej

"Migracije ali selitve so danes postale globalna tema, polna nerazumevanja, lažnih novic in mitov. Vendar niso nov pojav, saj so se ljudje selili že v prazgodovini, le z razvojem transporta in globalizacijo so potovanja postala lažja," je poudarila urednica založbe Emica Antončič. "Ljudje se selijo zaradi delovnih obveznosti, študija, želje po boljšem življenju ali pa bežijo pred vojnami, nasiljem, lakoto in okoljskimi spremembami. Sodobne migracije imajo številne obraze, navsezadnje so migranti tudi vrhunski športniki Goran Dragić, Luka Dončić in Jan Oblak," je dodala urednica.

Izar Lunaček: Prihodnost migracij. Foto: Izar Lunaček/Založba Aristej
Izar Lunaček: Prihodnost migracij. Foto: Izar Lunaček/Založba Aristej

Kaj vključiti v knjižno izdajo za mlade?
Emica Antončič je k sodelovanju tokrat torej povabila Kristino Toplak, ki je kot raziskovalka migracij od leta 2003 zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM), za nastanek pojmovnika pa se je morala omejiti na mlajše občinstvo. "Ker že 17 let delam na področju migracij in imam nekaj zadnjih let tudi študente, s katerimi pogosto razpravljamo tudi o migracijah, sem imela precej dobro predstavo, kaj moram vključiti v pojmovnik. Ni bilo težko poenostaviti tematike, težko se je bilo tematsko in konceptualno omejiti na predpisano število znakov, ker so migracije tako zanimive in večplastne, da bi verjetno lahko nastal še en tak pojmovnik," je povedala.

Avtorica se je osredotočila na to, kaj migracije so, kako se delijo in kaj pomenijo določeni izrazi. Kot je povedala sama: "V manjši meri pišem tudi o teorijah migracij, nekaj več je zgodovine globalnih migracij, vključene so ranljive skupine migrantov. Pišem o migracijah in Sloveniji, o večkulturnih družbah kot posledici migracij in o prihodnosti migracij."

Ena izmed knjig v zbirki Pojmovniki je tudi Glasbeni pojmovnik za mlade, MMC-jev intervju z njenim avtorjem Rajkom Muršičem lahko preberete tukaj.

Zgolj odličen strokovnjak ne zadostuje
Aristejeva zbirka Pojmovniki se je razvila iz knjige Gledališki pojmovnik za mlade avtorja Blaža Lukana, ki je izšla leta 1996. Njen cilj je prinašati nova znanja in poglede s področij, ki so v učnih načrtih in učbenikih bodisi spregledana bodisi obravnavana na zastarel način. "Izzivati okosteneli šolski sistem ter podirati stereotipe in predsodke," je dejala urednica Emica Antončič.

Zbirka pokriva področje umetnosti in humanistike oziroma družboslovja. "Kot urednica se odločam za teme, ki na poljuden način mladim v Sloveniji v knjižni obliki še niso bile predstavljene, ki so – kot že rečeno – v šolskem sistemu spregledane ali so v zadnjem obdobju posebej aktualne. Poleg zanimivega področja mora biti izpolnjen še en pogoj; da imamo v Sloveniji avtorja ali avtorico, ki je takšno knjigo tudi sposoben oziroma sposobna napisati.

Pojmovnik namreč ne zahteva samo odličnega strokovnjaka za neko področje z najsodobnejšim znanjem, ampak tudi nekoga, ki zna pisati poljudno, dinamično, se prilagoditi mlademu bralcu. To pa za znanstvenike ni zmeraj lahka naloga. Izjemno sem zadovoljna, ker so se vse izbire doslej izkazale za pravilne in so vsi avtorji napisali odlične knjige," je še pojasnila direktorica in glavna urednica mariborske založbe Aristej.

V Univerzitetni knjižnici Maribor je na ogled razstava ilustracij, ki jih za knjižno zbirko Pojmovniki riše Izar Lunaček. Foto: Izar Lunaček/Založba Aristej
V Univerzitetni knjižnici Maribor je na ogled razstava ilustracij, ki jih za knjižno zbirko Pojmovniki riše Izar Lunaček. Foto: Izar Lunaček/Založba Aristej