Clementova poudarja pomen spreminjanja stvari znotraj same organizacije glede položaja žensk. Foto: Reuters
Clementova poudarja pomen spreminjanja stvari znotraj same organizacije glede položaja žensk. Foto: Reuters
false
Novinarke so v mnogih delih sveta ogrožene ne le zato, ker so novinarke, ampak tudi zato, ker so ženske in so pogosto žrtve spolnih napadov, namigovanj in podobnih ravnanj, je poudarila Clementova. Foto: Reuters

pred uradnim začetkom 48. mednarodnega srečanja pisateljev poudarila predsednica Mednarodnega centra PEN Jennifer Clement.

Kot je dejala, so novinarke v mnogih delih sveta ogrožene ne le zato, ker so novinarke, ampak tudi zato, ker so ženske in so pogosto žrtve spolnih napadov, namigovanj in podobnih ravnanj. "Nasilje nad ženskami moramo razumeti kot obliko cenzure," je sestanku ženskega komiteja mednarodnega PEN-a poudarila Clementova in pojasnila, da je na primer na svetu 14 milijonov otroških nevest, ki se ne bodo nikdar naučile brati in ne bodo nikdar pisale knjig.

Najprej je treba spremeniti stvari znotraj same organizacije in poudariti boj proti diskriminaciji. Ustanovni akt organizacije namreč govori o boju proti rasni, razredni in nacionalni diskriminaciji in sovražnosti, ne omenja pa diskriminacije žensk. Sprememba tega bo tema septembrskega kongresa v Španiji. Prihodnje leto naj bi pripravili tudi manifest o pravicah žensk, ki bi ga lahko uporabili vsi centri PEN po svetu.

"Pisateljice moramo, glede na svoje sposobnosti izražanja, postati zagovornice svojih sester, ki predstavljajo polovico človeštva, a so večinoma utišane," meni tudi Clara Cancline Franceschetti iz švicarskega centra PEN, ki je predstavila predlog deklaracije o ženskih pravicah. Dokument bi Mednarodni Pen lahko predložil Združenim narodom, da bi opredelili pravico do fizične integritete, ki vključuje svobodno izbiro partnerja in materinstva, ter pravico do izobrazbe.

Zapleti z vizumom
Na srečanju v sredo bi morala zbrane nagovoriti tudi publicistka Fan Yanqiong iz neodvisnega kitajskega centra PEN, a jo je kitajska policija zadržala. Kot je dejala članica ženskega odbora PEN-a Mire Tanja Tuma, bo s pozivi k izpustitvi posredoval tudi Mednarodni PEN. Omenjena publicistka je bila sicer zaradi svojega angažiranega delovanja že večkrat zaprta. V 30 letih je zastopala več kot 200 primerov, ko so se običajni ljudje uprli proti nepravilnemu ravnanju uradnikov, a niso nikdar zmagali. Kljub stotinam člankov, v katerih je razgaljala umazana ravnanja uradnikov, ti še vedno ostajajo na položajih.

O neumnosti kot temelju zahodne civilizacije
Z današnjim dnem se na Bledu tudi uradno začenja 48. mednarodno srečanje pisateljev, in sicer z okroglo mizo, posvečeno neumnosti kot temelju zahodne civilizacije. Za uvod v temo bo nastopil avtor Enciklopedije neumnosti Matthijs van Boxsel.

Slovenski odbor PEN-a skupaj z Odborom pisatelji za mir Mednarodnega PEN-a prireja tudi 3. festival literature za mir z naslovom Obrazi miru, danes pa bo zasedala tudi generalna skupščina odbora Pisatelji za mir Mednarodnega PEN-a, na kateri bodo stekli postopki za izvolitev novega predsednika odbora. Temu trenutno predseduje kandidat za novega ministra za kulturo Tone Peršak. Zvečer bodo na Bledu, v Vrbi, Kamni Gorici, Kranju, Trzinu in Ljubljani potekala literarna branja gostov letošnjega srečanja.

PEN o družbenem položaju žensk
48. mednarodno srečanje pisateljev na Bledu
PEN o družbenem položaju žensk
48. mednarodno srečanje pisateljev na Bledu