Takole so bili verjetno videti zadnji tedni žirije za Jenkovo nagrado: upoštevati so morali kar 500 pesniških zbirk. Foto: Reuters
Takole so bili verjetno videti zadnji tedni žirije za Jenkovo nagrado: upoštevati so morali kar 500 pesniških zbirk. Foto: Reuters
Uroš Prah: Tišima
Druga pesniška zbirka Uroša Praha se ukvarja z vsemi oblikami molčanja in ena izmed njih je zagotovo poezija, ki v svojem izrazu večkrat kaj skriva kot odkriva. Foto: Center za slovensko književnost
Tone Škrjanec: Sladke pogačice
»Pred leti sem želel njene prsi na naslovnici / zbirke pesmi. Pa ni šlo. Dali smo nekaj drugega.« Foto: LUD Literatura

Nominirance so razglasili danes na pisateljskem društvu, nagrajenec pa bo znan v petek v Kranju.

O nominiranih pesniških zbirkah so odločali Goran Dekleva kot predsednik žirije ter člani Igor Divjak, Ana Geršak, Majda Kne in Veno Taufer.

V dveh letih izdamo 500 pesniških zbirk
Kot je na novinarski konferenci povedal Dekleva, so pretresli približno 500 naslovov, ki so izšli od 1. oktobra 2014 do 1. oktobra letos. Med njimi so odbrali tiste, za katere verjamejo, da so umetniško najtehtnejši, najgloblji. Izbrali so jih tudi z mislijo, da bi, če bi jih postavili drugega poleg drugega, bralci dobili predstavo o tem, kaj vse se godi v sodobnem slovenskem pesništvu, koliko različnih poetik oziroma pesniških praks soobstaja in se med seboj plodno oplaja.

"Če teh pet pesniških zbirk postavim drugo poleg druge, bi rekel, da ob vseh medsebojnih razlikah lahko potegnemo skupno potezo, to je potreba po tem, da bi iz nekih vnaprej danih vzorcev mišljenja, čustvovanja in delovanja prešli v neko drugo stanje, kjer je vsakdo sam svoj, sebi lasten, polno individualiziran človek," pravi predsednik žirije.

Mnoštvo smeri, a dobra kondicija vsevprek
Po pregledani beri Dekleva opaža, da je slovensko pesništvo v zavidljivi kondiciji in izpovedni moči, za katero ne kaže, da bi pojenjala, čeprav ne obstaja neka dominantna pesniška smer ali estetska usmeritev, ki bi bila vezana na kakšno generacijo. Pač pa "na Slovenskem cveti sto svetov oziroma še več". Večina pesnikov se po njegovem mnenju plodno oplaja pri več pesniških tradicijah hkrati in jih kombinirajo v lasten izraz.

Skupna točka pa je, da pesniške zbirke večinoma izhajajo v samozaložbi, saj se Deklevi zdi, da je založb, ki omogočajo pesnikom objavljanje knjig, vedno manj, ali pa se zaradi ekonomske logike vedno težje odločajo za izdaje.

Še ena nominacija za pesnico, ki je nagrado enkrat že zavrnila
Med nominiranimi zbirkami je sicer v samozaložbi izšla zbirka Didaskalije k dihanju Anje Golob, ki je pred dvema letoma že dobila Jenkovo nagrado za zbirko Vesa v zgibi, a je njen denarni del iz načelnih razlogov zavrnila. Zbirki Iršiča in Škrjanca je izdala LUD Literatura, Azur Mete Kušar je izšel pri Mohorjevi družbi Celovec, Prahova Tišima pa pri Centru za slovensko književnost.

Nagrajenec bo znan v petek v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, kjer se bodo opoldne predstavili vsi nominiranci, nagrado pa bo podelil predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Ivo Svetina.

"Romanje" po postajah Simona Jenka
Program podelitve se bo začel s tremi dopoldanskimi postanki: ob 9.30 pred spomenikom Simonu Jenku na Podreči, ob 10.45 pred pesnikovim grobom v Prešernovem gaju v Kranju in ob 11.45 pred pesnikovo spominsko ploščo na Tomšičevi ulici v Kranju. V slovesnost se namreč že nekaj let vključuje KUD Simon Jenko, ki je k sodelovanju pritegnilo tudi osnovnošolske učence.

Sredstva za nagrado bo DSP zagotovilo iz denarja, ki ga za svoje delovanje pridobijo prek razpisa javne agencije za knjigo. Nagrajencu bodo omogočili tudi tri nastope, je povedal Svetina.