Dogovor, da bi Svetlani Makarovič leta 2000 podeljeno Prešernovo nagrado izročili na letošnji osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 7. februarja, ni bil dosežen. Foto: BoBo
Dogovor, da bi Svetlani Makarovič leta 2000 podeljeno Prešernovo nagrado izročili na letošnji osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 7. februarja, ni bil dosežen. Foto: BoBo
Sorodna novica UO Prešernovega sklada bo še ta mesec razpravljal o nagradi Svetlani Makarovič

Odvetniki Svetlane Makarovič so, kot je razvidno iz njihovega dopisa UO Prešernovega sklada, ki ga je pridobila STA, pozvali k vrnitvi Prešernove nagrade Svetlani Makarovič. Kot so utemeljili, v pravnem smislu podelitev Prešernove nagrade predstavlja enostransko izjavo volje s strani države za to pooblaščenega UO-ja Prešernovega sklada oziroma javno obljubo nagrade lavreatu, ki prav na podlagi omenjenega člena obligacijskega zakonika veže tistega, ki jo je dal, da jo mora izpolniti.

Kaj navaja obligacijski zakonik?
Prvi odstavek 207. člena obligacijskega zakonika sicer določa, da "z javnim razpisom dana obljuba nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju, ali obljuba, dana pod kakšnim drugim pogojem, veže tistega, ki jo je dal, da jo mora izpolniti". V drugem odstavku je še zapisano, da "kdor obljubi nagrado ali vabi h kakšnemu nagradnemu tekmovanju, mora določiti rok za tekmovanje; če tega ne stori, ima vsak, ki se želi udeležiti tekmovanja, pravico zahtevati od sodišča, naj določi ustrezen rok".

V skladu s 26. členom statuta Prešernovega sklada pa nagrajenec Prešernove nagrade prejme tako denarno nagrado kot diplomo in pisno utemeljitev, so še zapisali odvetniki.

Sorodna novica Na oder stopila tudi Svetlana Makarovič: "Obžalovanje dejanja ne izbriše"

Možnost tožbe
Odvetniki Svetlane Makarovič so v dopisu, ki so ga poslali UO-ju Prešernovega sklada, tudi izrazili pričakovanje, da jim bo UO odgovoril v 15 dneh, v nasprotnem primeru so napovedali tožbo.

Svetlana Makarovič je letos pred podelitvijo letošnjih Prešernovih nagrad izrazila pričakovanje, da ji bodo to nagrado za življenjsko delo vrnili na letošnji državni proslavi 7. februarja. Željo za izročitev nagrade je izrazila, ko so se v javnosti razširile govorice o domnevnih zlorabah Marka Rupnika in vprašanju upravičenosti njegove Prešernove nagrade za življenjsko delo, ki jo je sama leta 2000 ravno zaradi tega zavrnila.

V državno proslavo ni bila vključena, na oder stopila po uradnem zaključku
Potem ko je UO Prešernovega sklada sporočil, da scenarij državne proslave ne vključuje nastopa Svetlane Makarovič, je umetnica na UO Prešernovega sklada naslovila predlog za ponovno izročitev nagrade.

Sorodna novica PEN: "Svetlani Makarovič nagrada pripada, in prav je, da jo prejme na državni proslavi"

Poleg tega je Svetlana Makarovič predsedniku UO-ja Prešernovega sklada Jožefu Muhoviču poslala pismo, z vsebino njenega pisma pa naj bi se UO Prešernovega sklada seznanil še ta mesec.

Muhovič je sicer po podelitvi letošnjih Prešernovih nagrad menil, da bi bilo mogoče vprašanje podelitve v preteklosti zavrnjene Prešernove nagrade razrešiti na dva različna načina; s spremembo zakona o Prešernovi nagradi, s katero bi rešili vprašanje vračanja zavrnjenih nagrad na univerzalni ravni, ali pa s sprejemom posebnega zakona, lex specialis, ki bi bil sprejet samo za posamezni primer oziroma lavreata.