Marijan Kramberger je bil član nekdanje legendarne mariborske peterice, v katero so spadali še France Forstnerič, Drago Jančar, Andrej Brvar in Tone Partljič. Foto: Arhiv NUK/Marjan Kukec
Marijan Kramberger je bil član nekdanje legendarne mariborske peterice, v katero so spadali še France Forstnerič, Drago Jančar, Andrej Brvar in Tone Partljič. Foto: Arhiv NUK/Marjan Kukec

Kramberger se je rodil leta 1938 v Mariboru, kjer je tudi obiskoval klasično gimnazijo. Na ljubljanski filozofski fakulteti je leta 1962 diplomiral iz primerjalne književnosti. Med letoma 1963 in 1965 je bil urednik pri založbi Obzorja Maribor. Začetki njegovega literarnega ustvarjanja so vezani na liriko. V letih 1956-62 je pesmi, črtice in eseje objavljal v Mladih potih.

Mimo tradicionalne miselnosti
Poezijo je izdal leta 1962 v knjižnem prvencu Pesmi 1961. V esejih o literaturi in družbenopolitičnih besedilih je opisoval človeka državljana, ki ga prizadevajo aktualne dileme družbe, na katere gleda s stališča, ki je v nasprotju s tradicionalno slovensko miselnostjo.

Kramberger se je med drugim podpisal pod eseje Državljan te dežele, Lovec na homokumulate, in Brez mene. V knjižni obliki je izdal literarnozgodovinsko interpretacijo Visoške kronike, poleg tega pa je prevajal pesmi iz nemščine oziroma srbohrvaščine v slovenščino.

Znameniti zbornik peterice
S Forstneričem, Jančarjem, Brvarjem, in Partljičem so leta 1973 izdali zbornik Skupaj, s katerim so želeli na manifestativen način pokazati, da se da dobro in sodobno pisati tudi zunaj državnega središča.

Marijan Kramberger je umrl v 78. letu starosti v Mariboru.