Prva knjiga SSKJ-ja je izšla leta 1970, zadnja peta pa leta 1991. Foto:
Prva knjiga SSKJ-ja je izšla leta 1970, zadnja peta pa leta 1991. Foto:
Nov SSKJ

Prva knjiga zdajšnjega Slovarja slovenskega knjižnega jezika je izšla leta 1970, ostale štiri pa so izšle do leta 1991. To je, glede na družbene spremembe in na to, da je slovenščina živ jezik, kar nekaj časa. O tem, ali potrebujemo nov SSKJ, so na pobudo Slovenske akademije znanosti in umetnosti razpravljali jezikoslovci, zbrani na prvem tovrstnem posvetu.

Nove in stare besede
Neprestano nastajajo nove besede, stare pa dobivajo nove pomene (zgleden primer je "miška", ki danes ne pomeni le malega glodavca, ampak je tudi del računalniške opreme), zato se pojavlja potreba po novem Slovarju slovenskega knjižne jezika, hkrati pa tudi po terminološkem slovarju.

Ada Vidovič Muha pa meni, da se je potreba po novem slovarju pojavila že takoj ob osamosvojitvi Slovenije, ko so skupaj z nastajanjem nove države, nastajale tudi nove razmere in vrednostna razmerja v družbi, ki bi jih slovar moral zaznamovati in ohraniti.

Deset do petnajst let
Slovenski jezik naš narod bistveno opredeljuje, zato potrebujemo bolj sodoben slovar knjižnega jezika, poleg tega pa tudi terminološki slovar, saj potrebujemo zapis strokovnega jezika, ki ga potrebujejo univerze, zanstvene vede itd. Jezikoslovci so sklenili, da bi lahko nov slovar dobili v desetih ali petnajstih letih.

L. Š.

Nov SSKJ