V Cankarjevem domu bo drevi Večer slovenskega prevajanja, v sklopu katerega bodo Darji Betocchi izročili Lavrinovo diplomo za pomemben prispevek na področju posredovanja slovenske književnosti v druge jezikovne kulture. Priznana prevajalka Darja Betocchi je, kot piše v utemeljitvi, "neutrudna posredovalki slovenske kulture v Italiji".

Darja Betocchi. Foto: Cankarjev dom
Darja Betocchi. Foto: Cankarjev dom

Lavrinovo diplomo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike ali za pomemben prispevek k uveljavitvi slovenske književnosti v tujini. Priznanje je bilo ustanovljeno leta 2003, imenuje pa se po Janku Lavrinu, uglednem slovenskem prevajalcu, literarnem zgodovinarju, esejistu, pisatelju in zaslužnem profesorju Univerze v Nottinghamu.

Upravni odbor društva je Lavrinovo diplomo tokrat namenil Darji Betocchi z naslednjo utemeljitvijo: "Je polnokrvna prevajalka slovenske književnosti v italijanski jezik, ima velik ugled pri založnikih v Italiji, izdaje njenih prevodov dosegajo kar največji medijski odmev, kar obenem pomeni prepoznavnost slovenske književnosti v Italiji. Za njene dovršene prevode, ki odsevajo izredno poznavanje izhodiščnega jezika in ciljnega jezika, izhodiščne kulture in ciljne kulture, ter za njeno zavzeto prizadevanje za prepoznavnost slovenske književnosti in kulture v Italiji."

Darja Betocchi se s književnim prevajanjem ukvarja od leta 1995, ko je na prevajalskem natečaju premio Kosovel prejela prvo nagrado ‒ ex aequo z Jolko Milič ‒ za prevod zbirke Miroslava Košute Odseljeni čas. Posveča se predvsem književnemu prevajanju iz slovenščine v italijanščino. Kot hči slovenske matere in italijanskega očeta je "rasla iz obeh jezikovnih okolij in smotrno razvijala prirojeni spoj kultur in izraznih sredstev, k čemur je pripomogla tudi njena študijska pot".

Danes je Darja Betocchi profesorica italijanskega jezika in književnosti v Trstu. Foto: BoBo
Danes je Darja Betocchi profesorica italijanskega jezika in književnosti v Trstu. Foto: BoBo

Danes je profesorica italijanskega jezika in književnosti na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu. Tržaška javnost jo pozna tudi kot dolgoletno predsednico Slovenskega kluba (2003‒2012) in kot sodelujočo pri javnih omizjih na temo medkulturnega dialoga in predstavitvah literarnih del, prevajalskih pristopov in metodologij. Njeni znanstveni in esejistični prispevki so objavljeni v zbornikih, strokovnih revijah in kot spremne študije prevedenim literarnim besedilom, ki so odmevne tudi v širšem italijanskem prostoru.

Prevajalski opus Darje Betocchi je obsežen in prevajalsko zahteven nabor pripovednih in pesniških del slovenskih besednih ustvarjalcev. Med njenimi prevajalskimi dosežki so izbor sonetov Milana Jesiha, izbor pesmi Tomaža Šalamuna, Gustava Januša in Srečka Kosovela, več zbirk tržaških pesnikov, med njimi Marka Kravosa in Aceta Mermolje, ter tržaške pesnice Marije Kostnapfel. V italijanščino je prevedla tudi številne romane slovenskih avtorjev, med njimi dela Marka Sosiča, Dušana Jelinčiča in Draga Jančarja, s prevodi samostojnih pripovedi in pesmi pa je prispevala k uveljavitvi slovenske mlajše generacije avtorjev in avtoric v italijanskem kulturnem prostoru.

V CD-ju se bodo na nocojšnjem Večeru slovenskega prevajanja z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavile prevajalke Saša Jerele, Vesna Velkovrh Bukilica, Suzana Koncut, Seta Knop in Marjeta Drobnič.