Avtorji knjig iz projekta Rastem s knjigo, njihova knjižna urednica in predstavnica JAK-a (od leve): ilustrator Damijan Stepančič, pisatelja Andrej Rozman - Roza in Damijan Šinigoj, urednica Gaja Kos ter vodja projekta Rastem s knjigo Tjaša Urankar z JAK-a. Foto: Založba Miš
Avtorji knjig iz projekta Rastem s knjigo, njihova knjižna urednica in predstavnica JAK-a (od leve): ilustrator Damijan Stepančič, pisatelja Andrej Rozman - Roza in Damijan Šinigoj, urednica Gaja Kos ter vodja projekta Rastem s knjigo Tjaša Urankar z JAK-a. Foto: Založba Miš
false
Obe izbrani knjigi so v roke vzeli tudi košarkarji. JAK se že vrsto let povezuje s Košarkarsko zvezo Slovenije, skupaj promovirajo šport in knjige. Foto: KZS

Javna agencija za knjigo (JAK) v sodelovanju s številnimi državnimi ustanovami že vrsto let pripravlja omenjeni projekt za spodbujanje branja med mladostniki. Ministrstvo za kulturo je projekt začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007 v osnovnih šolah, zdaj brezplačne knjige prejemajo tudi srednješolci. Njegovo realizacijo pa začnejo ob mednarodnem dnevu pismenosti, 8. septembra, ko so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji.
Vsako leto sta izbrani dve drugi deli, delovna skupina pa pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena filma za obe deli.
Iz virtualnega v realno srečanje
Letos bo 22.000 slovenskih sedmošolcev v svojih šolskih knjižnicah brezplačno prejelo izvod romana Iskanje Eve pisatelja Damijana Šinigoja. V njem Šinigoj sooči Evo iz Slovenije in Leona iz Švedske, ki ju prijateljstvo v virtualnem svetu spodbudi, da se želita srečati tudi v živo, njun načrt pa se s komičnimi in dramatičnimi zapleti ves čas preobrača. "Knjižni svet je zabaven in mikaven, saj se v njem lahko zgodi vse tisto, kar je včasih bolje, da se v realnem življenju ne," je povedal Šinigoj, tudi prevajalec, urednik, publicist, scenarist in jamar, čigar Iskanje Eve je prvo mladinsko delo.
Stripovska Živalska farma
Podobno število bo romalo v knjižnice srednjih šol; dijaki prvih letnikov bodo dobili stripovsko Živalsko kmetijo, ki jo je po Orwellovi literarni predlogi priredil Andrej Rozman - Roza, ilustriral pa Damijan Stepančič. Rozo, kot pravi avtor, veseli, da omenjeni projekt na ta način spodbuja mladostnike h kakovostnemu načinu preživljanja prostega časa, Stepančič pa dodaja: "Strip postaja vedno vitalnejša literarna zvrst, ki po obliki že od nekdaj privlači mlade, zdaj pa v knjigah pridobiva tudi sporočilno vrednost."