Direktorica Renata Zamida je podala svoje mnenje glede očitkov o delovanju JAK-a. Foto: Val 202/Jože Suhadolnik
Direktorica Renata Zamida je podala svoje mnenje glede očitkov o delovanju JAK-a. Foto: Val 202/Jože Suhadolnik

Svoje videnje zadev je direktorica Renata Zamida podala, potem ko ji je pretekli teden svet Javne agencije za knjigo na zaprti seji izrekel zaupnico. O tem je odločal, potem ko je članica sveta zavoda Gabriela Babnik ministra pozvala k razrešitvi direktorice Javne agencije za knjigo Renate Zamida. Večina članov sveta zavoda razrešitve ni podprla. Babnik, ki nadomešča predsednika sveta JAK-a v njegovi odsotnosti, je izpostavila predvsem pomanjkanje strategije razvoja agencije, kar je po krovnem zakonu razlog za razrešitev.

Renata Zamida je za STA pojasnila, da je bil strateški načrt za obdobje 2020–2024 že decembra posredovan ministrstvu. Svet agencije je na seji 8. januarja obravnaval končno strategijo – izhodišča je obravnaval že septembra – in nanjo ni imel pripomb. Sprejet je bil sklep, da se strategija lahko sprejme, potem ko pridobijo zakonsko zavezujoče predhodno mnenje ministrstva. To so prejeli 6. februarja, na zadnji zakonsko določen dan za odziv, s podanim mnenjem pa ovir za to, da bi bila strategija formalno sprejeta, ni več.

Predhodna strategija za obdobje 2015–2019 je bila obravnavana decembra 2014, zakonsko zavezujoče predhodno mnenje ustanovitelja pa je JAK prejel 8. januarja 2015, torej prav tako po datumu, ko bi strategija že morala biti sprejeta, dodaja. "Stanje glede sprejemanja prejšnje strategije je bilo torej na povsem enak način kot zdaj – 'nezakonito'."

Predsednik sveta JAK-a Slavko Pregl je glede seje, ki je potekala preteklo sredo, pojasnil, da je svet uvodoma z večino glasov sprejel sklep, da je seja zaprta. Foto: BoBo
Predsednik sveta JAK-a Slavko Pregl je glede seje, ki je potekala preteklo sredo, pojasnil, da je svet uvodoma z večino glasov sprejel sklep, da je seja zaprta. Foto: BoBo

Glede očitkov o ukinitvi delovnih štipendij, do katerih so upravičeni vrhunski avtorji leposlovja in humanistike, Zamida pravi, da te navedbe ne držijo. JAK z vsemi svojimi ukrepi izpolnjuje zakonsko nalogo, "s podeljevanjem delovnih štipendij in drugimi ukrepi zagotavlja stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področju leposlovja in humanistike". "Pravzaprav ga ni ukrepa, ki ga na JAK-u izvajamo, ki ne bi bil usmerjen prav v to nalogo, neposredno ali posredno," še pravi.

Direktorica v nadaljevanju povzema navedbe resornega ministrstva, da je svet JAK-a tisti, ki sprejema program dela in bi lahko ta pomislek izrazil že ob potrjevanju programov dela za leta 2018, 2019 in 2020. "Doslej tega ni nihče problematiziral, tudi stalna strokovna komisija na ministrstvu, ki podaja mnenje k letnemu programu dela JAK-a, je zmeraj podala pozitivno mnenje brez vsebinskih pripomb. Verjetno tudi zato, ker so sredstva za dodeljevanje štipendij iz knjižničnega nadomestila v zadnjih treh letih rasla in so tolikšna, da zagotavljajo dodelitev štipendij vsem upravičenim prijaviteljem," je zapisala.

V letu 2019 je delovna štipendija za vrhunske avtorje znašala blizu 10.000 evrov, JAK je dodelil štipendije v skupnem znesku 459.900 evrov, od tega za pisateljske štipendije v kategorijah vrhunski, perspektivni avtorji ter za izobraževalne in raziskovalne štipendije 275.950 evrov, navaja. V letu 2020 bo po njenih navedbah ta znesek še višji, in sicer za skoraj 33.000 evrov. Poleg tega je agencija uvedla aktivno podporo literarnim kritikom, skupini, ki za štipendije iz sredstev knjižničnega nadomestila ne more kandidirati. "Te podpore lahko prav tako štejemo med delovne štipendije," pravi.

Renata Zamida zanika tudi obtožbo o netransparentnem oddajanju dela stavbe agencije v najem. Kot je pojasnila, se je prvotni namen "vratarnice" na Metelkovi 2b kot javnega prostora, ki je pod spomeniškim varstvom, v veliki meri izgubil in ni sledil ciljem ustanovitelja po oživljanju muzejske ploščadi. Prav tako se niso mogli izogniti vandaliziranju stavbe. Zato je JAK manjši del pritličja namenil javni rabi in poleti 2019 razpisal javno zbiranje ponudb s ciljem pridobitve najemnika, ki bi vzpostavil manjšo knjigarno s kavarno za nekaj ljudi. S tem bi zagotovili obljudenost vzhodnega dela stavbe, vključenost nekdanje vratarnice v kompleks Metelkove, hkrati bi vnesli v hišo vsebino s področja knjig.

Namen je bil tudi vzpostavitev nove knjigarne s ponudbo subvencioniranih knjig, s čimer je JAK dejavno pristopil k reševanju problema erozije zidanih knjigarn v Sloveniji. Postopek javnega zbiranja ponudb je bil po njenih zagotovilih izpeljan izrazito transparentno – z objavo v Uradnem listu RS – ter v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti. Prevzem prostorov ni bil realiziran, s tem pa tudi pravni posel ne. Kot je dodala, se bo namen vzhodnega dela pritličja na novo določal v letošnjem letu.
Glede črpanja kohezijskih sredstev in priprave na gostovanje Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022 je Renata Zamida pojasnila, da je ministrstvo že ustanovilo odbor za pripravo vsebinskega koncepta RS kot častne gostje, od 1. januarja 2018, tj. od odstopa Aleša Novaka z mesta direktorja, pa agencija v njem nima več svojega predstavnika.

Naloge odbora so priprava vsebinskega koncepta predstavitve Slovenije v Frankfurtu s časovnico dejavnosti. Odbor lahko za posamezna področja tudi ustanovi posebna strokovna telesa, v nadaljevanju pa bo imenoval tudi izvedbeno ekipo projekta in spremljal izvajanje aktivnosti ter po potrebi dopolnjeval in spremljal izvirni koncept.

Vsebinsko-projektni svet je organ, ki je predviden za izvajanje slovenskega gostovanja v Frankfurtu, ki bo sofinancirano s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na JAK-u trenutno čakajo na potrditev službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in podpis pogodbe za začetek črpanja sredstev. Ustanovitev sveta je predvidena v letnem programu dela za prvo tretjino letošnjega leta, saj predvidevajo, da bodo lahko letos začeli črpati sredstva za Frankfurt, je še pojasnila.

Svet agencije je z večino glasov zavrnil predlog razrešitev direktorice
Predsednik sveta JAK-a Slavko Pregl je glede nedavne seje dejal, da je svet uvodoma z večino glasov sprejel sklep, da je seja zaprta. Kot je zapisal, o vseh točkah dnevnega reda niso razpravljali, pod točko, ki je bila dodatno uvrščena na dnevni red, pa je svet glasoval o tem, ali ustanovitelju agencije predlaga razrešitev direktorice. "Po glasovanju je sprejel sklep, da izjavo na morebitna vprašanja medijev da izključno predsednik, in sicer: Svet JAK-a je z večino glasov zavrnil predlog sklepa, da svet ustanovitelju predlaga razrešitev direktorice. Glasovanje je bilo tajno," je zapisal Pregl.