Janša je bil v PEN sprejet pred 25 leti. Kot mladega publicista, nad katerim sta visela grožnja procesa pred vojaškim sodiščem JLA in zapor, ga je želel Slovenski center PEN, kot član vplivne mednarodne organizacije PEN, zaščititi. Takratni sprejem Janše v PEN je v tistih časih predstavljal simbolno gesto, je za Dnevnik dejal Peršak. Dodal je, da je bil Janša,
Janša je bil v PEN sprejet pred 25 leti. Kot mladega publicista, nad katerim sta visela grožnja procesa pred vojaškim sodiščem JLA in zapor, ga je želel Slovenski center PEN, kot član vplivne mednarodne organizacije PEN, zaščititi. Takratni sprejem Janše v PEN je v tistih časih predstavljal simbolno gesto, je za Dnevnik dejal Peršak. Dodal je, da je bil Janša, "vsaj kar se tiče plačevanja članarine, vesten član". Foto: EPA

Ali ni temeljno poslanstvo PEN, da brani svobodo izražanja? Tu pa pravite, da me izključujete ravno zaradi mojih izjav, ki pa jih za povrh še nikjer ne navedete. Na kaj naj se torej pritožim?

Janez Janša
Pomemben segment PEN-a predstavlja humanitarna dejavnost. V obdobju osamosvajanja Slovenije je obveščal svetovno javnost prek mreže mednarodnega PEN-a, med vojno v Bosni in Hercegovini pa je zbiral in posredoval mednarodno pomoč pisateljem na tem območju. Danes ima nekaj čez 100 članov; predseduje mu Edvard Kovač. Foto: BoBo

Upravni odbor je o izključitvi Janše iz Slovenskega centra PEN odločal na seji 25. marca. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je odločitev sprejel po temeljiti obravnavi poročila častnega razsodišča, ki je na pobudo 21 članov oziroma članic Slovenskega centra PEN presojalo o vprašanju, ali je Janša glede na njegova zapisana ali izrečena stališča, ki so v nasprotju s Temeljno listino Mednarodnega PEN-a, še lahko član Slovenskega centra PEN.

Kot so dodali, se je upravni odbor ob obravnavi stališča častnega razsodišča v polni meri zavedal, da izključitev iz članstva pomeni skrajni ukrep, ki ga društvo le zelo redko uporabi.

Postopek sega v lanski december
Upravni odbor se prav tako zaveda, da bi lahko kdo njegovo odločitev ocenjeval kot neprimerno glede na čas, v katerem se je zgodila, in poudarja, da je ta odločitev zaključek postopka, ki se je začel z omenjenimi pobudami in predlogi članov častnemu razsodišču v začetku decembra 2012.

Upravni odbor svoje odločitve ni sprejel zaradi Janševih političnih odločitev in stališč niti zaradi sumov o njegovih domnevno nezakonitih dejanjih, ki so ali še bodo predmet obravnav na sodiščih in o katerih lahko dokončne sodbe izrekajo izključno sodišča.

Stališča, ki niso v skladu s človekovimi pravicami
Izhajal je iz ocene, da mnoga zapisana Janševa stališča, njegove izjave o slovenskih pisateljih in pesnikih, ki so člani Slovenskega centra PEN, njegove izjave in zapisi v zvezi s slovenskimi mediji, zapisi v glasilu SDS-a in drugih medijih, ki so tej stranki blizu, primeri njegovega nespoštovanja človekovih pravic in njegovega odnosa do izbrisanih ter njegove izjave o udeležencih uličnih protestov v zadnjih mesecih razkrivajo, da ne spoštuje zaveze, da bodo člani PEN-a nasprotovali zatiranju svobode izražanja v deželi in skupnosti, kateri pripadajo.

Janša: Katere izjave so sporne?
Janša se je na odločitev že odzval. Kot je zapisal v svojem odzivu, je celo vojaško sodišče leta 1988 v sodbi napisalo, za katero konkretno dejanje in izjavo gre, v sklepu upravnega odbora pa ni enega samega stavka, ki naj bi bil neprimeren in v nasprotju s pravili PEN-a.

Upravni odbor zato prosi, naj mu posreduje citate izjav, ki naj bi bile v nasprotju s pravili PEN-a, in dodaja: "Ali ni temeljno poslanstvo PEN, da brani svobodo izražanja? Tu pa pravite, da me izključujete ravno zaradi mojih izjav, ki pa jih za povrh še nikjer ne navedete. Na kaj naj se torej pritožim?"

Sprejema med člane ne obžalujejo
Ob tem upravni odbor poudarja, da odločitev Slovenskega centra PEN, ki je Janšo pred 25 leti sprejel v svoje članstvo kot znanega, tedaj politično preganjanega publicista, ni bila niti naključje niti napaka.

Po mnenju upravnega odbora pa njegovo ravnanje v zadnjem obdobju ni bilo v skladu z načelom, da PEN in vsi njegovi člani vedno branijo svobodo tiska in nasprotujejo sleherni obliki cenzure. Vsak član PEN-a se namreč ob vstopu zaveže spoštovati sporočilo temeljne listine Mednarodnega PEN-a, po prepričanju upravnega odbora pa Janša te zaveze ni spoštoval. Zato se je upravni odbor odločil, da njegovo članstvo v Slovenskem centru PEN preneha.

Kot so še zapisali, ima Janša pravico do ugovora oziroma pritožbe zoper odločitev upravnega odbora, o pritožbi pa odloči občni zbor Slovenskega centra PEN.

Ali ni temeljno poslanstvo PEN, da brani svobodo izražanja? Tu pa pravite, da me izključujete ravno zaradi mojih izjav, ki pa jih za povrh še nikjer ne navedete. Na kaj naj se torej pritožim?

Janez Janša