Veronika Šoster, ki se letos Prangerja udeležuje tudi kot ena od treh kritikov v ospredju festivala, je v zahvalni izjavi zapisala, da je Stritarjeve nagrade izjemno vesela, razume pa jo predvsem kot spodbudo za svoje nadaljnje kritiško delo. Foto: Ana Geršak
Veronika Šoster, ki se letos Prangerja udeležuje tudi kot ena od treh kritikov v ospredju festivala, je v zahvalni izjavi zapisala, da je Stritarjeve nagrade izjemno vesela, razume pa jo predvsem kot spodbudo za svoje nadaljnje kritiško delo. Foto: Ana Geršak

Nagrado so ji izročili v sklopu srečanja pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije Pranger.

Prostor literature: nekaj lepega in dobrega
"Tako kot je literatura odsev nekega časa, se tudi literarna kritika prilagaja družbenim spremembam. Če je nekoč veljalo, da je lahko verodostojna kritika objavljena le v tiskani literarni reviji, je danes našla nove prostore izražanja, kot so spletni mediji, portali, blogi, družbena omrežja in podobno. Kot predstavnica mlajše generacije se teh novih prostorov veselim, saj pomenijo nove načine za nagovarjanje bralcev. In več kot jih doseže, živahnejši postaja prostor literature, ki je kot ustvarjalna dejavnost v svojem bistvu nekaj resnično lepega in dobrega,"
je prepričana Stritarjeva nagrajenka 2020.

Že od vsega začetka si prizadevam za kritiko, ki naj bo jasna, razumljiva in dostopna, za kritiko, ki se ne skriva v slonokoščenem stolpu, ampak išče pristen stik z bralci in bralkami.

Veronika Šoster

Veronika Šoster v slovenskem kritiškem "zaledju" deluje daljše obdobje, intenzivneje pa pretekla tri leta, v katerih je ustvarila dostojno razvejan opus, ki med drugim obsega pretanjene revialne, radijske in spletne prispevke. "Njeno pisanje praviloma temelji na oprijemljivih pristopih, pretočnih stališčih in obširni ravni zanimanja," so zapisali člani komisije za nagrado, predsednica Martina Potisk in člana Diana Pungeršič in Zoran Pevec.

Jasna in prepoznavna presojevalka
Kot še piše v utemeljitvi, nagrajenka "vedno bolj prepričljivo postaja jasna in prepoznavna presojevalka s prodornim, premišljenim, nepotvorjenim in pomenljivo izpolnjenim nastopom". Nagrada naj bo zanjo priznanje za zgledno dosedanje odzivanje in obenem nezanemarljiva popotnica za nadaljnje književno pretresavanje in osebni sporočevalno-izrazni razvoj, so še zapisali.

Stritarjevo nagrado Društvo slovenskih pisateljev podeljuje obetavnim kritiškim avtoricam in avtorjem, ki s svojim pisanjem in prodornim ocenjevanjem literarnih del vstopajo na področje kulturnega ustvarjanja in ga s svojo poglobljeno oceno pomembno sooblikujejo. Lani je nagrado prejela Martina Potisk.

Veronika Šoster, ki se letos Prangerja udeležuje tudi kot ena od treh kritikov v ospredju festivala, je v zahvalni izjavi zapisala, da je Stritarjeve nagrade izjemno vesela, razume pa jo predvsem kot spodbudo za svoje nadaljnje kritiško delo.

Njeni vodili sta iskrenost in strokovnost
Literarno kritiko sicer razume "kot most med literarnim delom in bralci, zato si že od vsega začetka prizadevam za kritiko, ki naj bo jasna, razumljiva in dostopna, za kritiko, ki se ne skriva v slonokoščenem stolpu, ampak išče pristen stik z bralci in bralkami. In ta stik lahko kritika doseže samo z iskrenostjo, ki je poleg strokovnosti moje glavno vodilo".

Podelitev Stritarjeve nagrade za konec festivala Pranger