Nov atlas prinaša več vsebinskih novosti, pa tudi nekaj novosti, s katerimi se pri založbi spogledujejo z novimi tehnologijami, kot so QR-kode. Foto: Mladinska knjiga
Nov atlas prinaša več vsebinskih novosti, pa tudi nekaj novosti, s katerimi se pri založbi spogledujejo z novimi tehnologijami, kot so QR-kode. Foto: Mladinska knjiga
Veliki atlas Slovenije
Ob 218 topografskih zemljevidih obsega atlas tudi 65 mestnih načrtov, 45 tematskih kart, več kot 200 fotografij in 60 QR-kod, ki vodijo do dodatnih spletnih vsebin. Foto: Mladinska knjiga

Založba Mladinska knjiga je izdala Veliki atlas Slovenije, ki prinaša več vsebinskih novosti. Med drugim obsega 45 tematskih kart, ki prikazujejo fizično-geografske dejavnike in družbeno-geografske procese Slovenije. Prvič je v atlasu osvetljena okoljevarstvena in naravovarstvena problematika Slovenije. Kot posebej dragocen dodatek pa urednik Tine Logar omenja sporočilo o trajnostnem razvoju.
Atlas, pri nastanku katerega je sodelovalo več piscev in institucij kot kdaj prej, predstavlja tudi najpomembnejšo naravno in kulturno dediščino ter kulturnozgodovinsko podobo nekaterih slovenskih mest in krajev, ki jih dopolnjujejo fotografije krajev in 65 mestnih načrtov.
Obsega tudi kartografski prikaz zdajšnje upravno-teritorialne delitve Slovenije s kratkimi opisi slovenskih občin, ki so pospremljene z občinskimi grbi. Predstavlja tudi geografsko in etnološko podobo slovenskih pokrajin, tudi z vidika turizma, z grafikoni in tabelami pa so predstavljeni sodobni socialno-ekonomski kazalniki razvoja Slovenije.
Slovenija na zemljevidu in fotografijah
Vsega skupaj obsega atlas 650 strani, kazalke pa ob opisih krajev, najpomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti ter ob fotografijah pomagajo bralca usmeriti h konkretnemu topografskemu listu oziroma mestnemu načrtu. Podobe Slovenije so ujete na več kot 80 fotografijah priznanega fotografa Arneta Hodaliča, vsega skupaj pa obsega atlas nekaj več kot 200 fotografij tudi drugih vrhunskih fotografov.
Pod besedilo so se podpisali Janez Bogataj, Andrej Kmetec, Anton Komat, Matjaž Kos, Darij Krajčič, Darko Ogrin, Dušan Plut in Irma Potočnik Slavič. Knjigo je uredila Vlasta Mlakar.