Sprejeti predlog novele zakona o DDV-ju med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV-ja na e-publikacije. Foto: Biblos
Sprejeti predlog novele zakona o DDV-ju med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV-ja na e-publikacije. Foto: Biblos

Sprejeta novela zakona med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na elektronske publikacije, s čimer jih izenačuje s tiskanimi publikacijami.

Elektronske publikacije v prihodnosti najverjetneje z znižano stopnjo DDV-ja

V smeri harmonizacije in poenostavitve pravil
S tem predlogom spremembe zakona želijo v slovenski pravni red prenesti direktivo glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema DDV-ja za obdavčevanje trgovine med državami članicami (ter direktivo glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia, italijanskih voda Luganskega jezera in italijanskih enklav na ozemlju Švice v carinsko območje EU-ja. Italijanski enklavi še naprej ostajata izključeni iz uporabe sistema DDV-ja).

Sprejeti predlog novele uvaja poenostavitve in poenotenje prakse med državami članicami pri obdavčevanju specifičnih transakcij ter omejitev možnosti zlorab in izogibanj plačilu DDV-ja pri dobavah med državami članicami, kjer se trenutno uporabljajo različne rešitve, ki otežujejo čezmejno poslovanje davčnim zavezancem in tudi omogočajo nepravilnosti.

Ob tem se uvajajo nove ureditve na področjih skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobavah. Glede uporabe oprostitve plačila DDV-ja pri dobavah blaga v drugo državo članico pa se – poleg pogoja prevoza blaga iz države članice dobave – določa identifikacijska številka za DDV pridobitelja blaga kot vsebinski pogoj za uveljavitev oprostitve pri dobavi blaga v trgovanju znotraj EU-ja.

S predlogom novele se hkrati torej v Sloveniji uveljavlja tudi možnost uporabe znižane stopnje DDV-ja na elektronske. Nižja stopnja se trenutno uporablja za dobave knjig in periodičnih publikacij na vseh fizičnih nosilcih, ne pa tudi za publikacije, ki se dobavljajo elektronsko. Možnost uporabe znižane stopnje DDV-ja tudi za e-publikacije je državam članicam omogočila sprememba direktive glede stopenj DDV-ja, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije, ki je bila uveljavljena decembra lani.

Postopna prenova davčnih prekrškov
Z novelo se med drugim odpravlja tudi obveznost popravka odbitka DDV-ja pri uradno dokazanih tatvinah. V skladu s splošno usmeritvijo o postopni prenovi davčnih prekrškov je posodobljeno celotno poglavje o kazenskih določbah, s čimer se zagotavlja enakopravnejšo obravnavo storilcev prekrškov. V večini primerov se znižajo maksimalno zagrožene globe in njihova višina prilagodi ekonomski moči storilcev prekrškov, hkrati pa se na novo razporedijo prekrški na običajne in hujše.

Nove določbe olajšujejo dostop do knjig in drugih tiskanih del v prilagojenih formatih, kakršne so publikacije v brajici. Foto: MMC RTV SLO
Nove določbe olajšujejo dostop do knjig in drugih tiskanih del v prilagojenih formatih, kakršne so publikacije v brajici. Foto: MMC RTV SLO

Korak do izboljšanja kakovosti življenja vseh pripadnikov družbe
Kot omenjeno v uvodu, je vlada pripravila predlog novele zakona o avtorski in sorodnih pravicah. S tem bodo slepi, slabovidni in invalidi odslej lažje dostopali do knjig in drugih tiskanih del, kar bo izboljšalo kakovost njihovega življenja, beremo v vladni objavi na družbenem omrežju Twitter.

V slovenski pravni red se tako prenašajo določbe evropske direktive o določenih dovoljenih uporabah nekaterih del, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.

Globe za zdaj še zmeraj določene v tolarjih
S tem zakonom vsem invalidom, slepim in slabovidnim ter osebam z drugimi motnjami branja olajšan dostop do objavljenih del, ki so varovana z avtorsko ali sorodnimi pravicami. Nove določbe jim bodo olajšale dostop do knjig in drugih tiskanih del v prilagojenih formatih, denimo v brajici, povečanem tisku ali zvočni knjigi, je vlada zapisala na svojem Tumblrju.

Predlog novele zakona prinaša tudi spremembe določb v zvezi s prekrški, ki jih določa zakon o avtorski in sorodnih pravicah, pri čemer so predlagane manj zahtevne spremembe za odpravo pomanjkljivosti, kot so določitev glob v evrih, saj so te določene še v tolarjih.