Razstavo Orinoco si je v Slovenskem etnografskem muzeju ogledalo 45.000 obiskovalcev. Foto: SEM
Razstavo Orinoco si je v Slovenskem etnografskem muzeju ogledalo 45.000 obiskovalcev. Foto: SEM
Med nominiranimi kandidati je bila tudi razstava Podobe Balkana. Foto: Narodni muzej Slovenije

Mednarodni muzejski svet ICOM je vodilna svetovna, neprofitna in nevladna organizacija, ki povezuje muzeje vseh vrst in disciplin, druge včlanjene institucije ter strokovnjake. Nagrade, ki so jih letos v Sloveniji podelili prvič, so namenjene spodbujanju mednarodnega mreženja slovenskega muzejskega dela.

Kot je zapisano v utemeljitvi, ima razstava Orinoco najmočnejšo in najbolj globalno sporočilnost na ravni prepoznavnosti načel, ki jih zagovarja ICOM. Razstava je posvečena vprašanjem ohranjanja univerzalne dediščine in skupne odgovornosti zanjo. Slovenski etnografski muzej je z razstavo naredil pomemben korak v ozaveščanju o nujnosti trajnostnega razvoja, spodbudil medkulturni dialog, interdisciplinarnost ter zavest o pomenu spoznavanja in upoštevanja različnih vrednot in načina življenja.

45.000 obiskovalcev razstave Orinoco
Razstava, ki je nastala z omejenimi finančnimi sredstvi in z zavedanjem potrebe slovenske družbe po predstavljanju aktualnih tem, je plod večletnega usklajevanja in dela Nine Zdravič Polič na mednarodnem področju. Na njej so našteli 45.000 obiskovalcev, eden izmed njih pa je o razstavi zapisal: "Vse razstave so lepe, toda Orinoco je nekaj popolnoma drugačnega od vsega, kar sem kdaj videl v muzeju."

V izboru za nagrado sta bili še razstavi Špansko kiparstvo od 14. do 18. stoletja v Narodni galeriji in Podobe Balkana v Narodnem muzeju Slovenije.

Mariborski muzej je nagovoril mlade
Muzej narodne osvoboditve Maribor za projekt Prevzeli smo muzej pa je prejel nagrado za promoviranje vsakoletne ICOM-teme. Muzej se je s tem projektom najbolj neposredno odzval na aktualna družbena dogajanja in nagovoril najbolj občutljivo občinstvo - mlade. V času demonstracij in prevzemanja oblasti je muzej to povezal z ustvarjalnostjo otrok ter jih vpeljal v svet muzejskega dela in obravnave kulturne dediščine.

Projekt v slovenski prostor prinaša svež in nov pristop pri vključevanju javnosti v delo in poslanstvo muzeja ter na inovativen način spodbuja družbeno angažiranost in odgovornost do dediščine. Aktivira muzej v družbi ter s povabilom ciljne skupine mladih, ki so za en dan prevzeli in delali v muzeju, prispeva k sodelovanju skupnosti in razumevanju vloge in pomena, ohranjanja kulturne dediščine. Za nagrado je sicer kandidiral še Muzej novejše zgodovine Celje.