Podpisnike odprtega pisma med drugim preseneča, kako vztrajno in sistematično direktor JAK-a zavrača dejstva in kako samovoljno interpretira sklepe in pojasnila pristojnih ustanov. Foto: EPA
Podpisnike odprtega pisma med drugim preseneča, kako vztrajno in sistematično direktor JAK-a zavrača dejstva in kako samovoljno interpretira sklepe in pojasnila pristojnih ustanov. Foto: EPA
Knjiga, Branje, knjižnica
Podpisniki tudi poudarjajo, da v primeru odprtega pisma z dne 28. avgusta ni šlo zgolj za javno polemiko, temveč tudi za upravičeno intervencijo javnosti, ki ima vso pravico nadzorovati delo javnih in državnih inštitucij. Foto: EPA

Očitki, navedeni v odprtem pismu, pod katerega se v imenu skupine podpisuje Iztok Osojnik, se nanašajo zlasti na uradne sklepe ministrstva za kulturo in komisije za preprečevanje korupcije. "Čeprav so v našem zadnjem odprtem pismu ti sklepi jasno navedeni, jih direktor JAK zamegljuje in v odgovor ponuja posplošujoče in neargumentirane trditve ali celo zapisuje neresnice," so zapisali.

Znova tudi opozarjajo na ugotovitev komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z nasprotjem interesov, v katero je zašel direktor JAK: "Okoliščine, v katerih je direktor JAK podpisal odločbo o sofinanciranju tudi svojega avtorskega dela, zaradi videza, da bi njegov zasebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje njegovih javnih nalog, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena kodeksa ravnanja javnih uslužbencev."

Kot so še zapisali, pa Slavko Pregl ni edini pri JAK-u, ki se je znašel v položaju nasprotja interesov, saj naj bi bilo takih veliko tudi med člani strokovnih komisij. Med slednjimi omenjajo v pismu Aleša Štegra, člana komisije za mednarodno sodelovanje, ter Voja Likarja, direktorja založbe ZRC in člana komisije za znanstveni tisk, za katera po 37. členu ZUK-a zahtevajo, da ju izločijo iz komisij.

Podpisani so tudi prepričani, da je že izvedeni postopek razpisa omenjenim že omogočil nezakonito okoriščanje, saj so si že odobrili podpore iz naslova razpisa JAK. Opozarjajo, da JAK v svojem odgovoru sicer javno zagotavlja, da bo v prihodnje upošteval zakone in kodeks ravnanja javnih uslužbencev, kar pozdravljajo, vendar to, kot poudarjajo, ne odpravlja kolizij in protizakonitosti v že izvedenih in aktualnih postopkih.

Ob trditvi Slavka Pregla, da agencija pozna postopke, kot predvidevajo dokumenti JAK-a, in jih bo tako tudi opravila, opozarjajo, da so bili ti postopki pri razpisu JR1-KNJIGA-2009, kot je ugotovljeno v sklepu ministrstva za kulturo, protizakoniti. Tako vnovič opozarjajo, da sklep ministrstva zaradi tega zahteva razveljavitev nezakonito izpeljanega razpisa in ponovno izvedbo razpisa v skladu z vsemi zadevnimi zakoni in pravilniki.

Težave, v katerih se je JAK znašel ob izvedbi razpisa, so po njihovem prepričanju posledica "nedopustnega in nestrokovno opravljenega dela JAK". Ob tem se sprašujejo, zakaj bi morali posledice nositi državljani, ne pa odgovorni na JAK-u. Kot so zapisali, bi direktor JAK-a moral nositi odgovornost, ne pa se "skrivati za neresnicami, sprenevedanjem in za izjavo o nepremostljivih težavah".