Umetniški kolektiv Beton Ltd. se v predstavi Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli v produkciji Anton Podbevšek Teatra in koprodukciji Bunkerja ozira na ključna obdobja življenja ljudi, rojenih v sedemdesetih, ki so preživeli prehod družbenega sistema in se danes skušajo znajti v sodobnem svetu. Foto: APT / Toni Soprano
Umetniški kolektiv Beton Ltd. se v predstavi Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli v produkciji Anton Podbevšek Teatra in koprodukciji Bunkerja ozira na ključna obdobja življenja ljudi, rojenih v sedemdesetih, ki so preživeli prehod družbenega sistema in se danes skušajo znajti v sodobnem svetu. Foto: APT / Toni Soprano
false
Motus: MDLSX, bildungsroman oziroma bildungspredstava - zgodba oblikovanja in odraščanja osebnosti, katere identiteta se drobi in bojuje za svoj obstoj in priznanje. Vzpostavlja razliko med identiteto, ki jo sprejmemo in z odraščanjem posvojimo ter med procesom, ko med odraščanjem identiteto prepoznamo in si jo ustvarimo. Foto: Nada Žgank

Zavod Bunker in II. gimnazija Maribor festival organizirata že od leta 2002 z željo, da mlade seznanijo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano, pripeljejo v Maribor. Z njim tudi popestrijo dogajanje na II. gimnaziji Maribor, ki ima že razvit gledališki program v okviru projekta English Student Theatre. V času Drugajanja pa se je razvilo še dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo ter obenem med Mariborom in Ljubljano.
Vodeni ogledi po koruptivnih uspehih mesta
Letošnji program Drugajanja vabi v ospredje postavlja razmislek o identitetah in doživetje identitet zunaj centra, naj bodo spolne, politične ali lokalno-globalne. Tema se v festivalskih dogodkih kaže na različne načine, na primer skozi videnje drugačnega Maribora v vodenih ogledih Petra Šoureka. Šourek je v Pragi ustanovil turistično agencijo Corrupt tours, namenjeno izključno ogledovanju uspehov korupcije, ene najbolj cvetočih kultur današnjega časa, podobne sprehode bo vse dni festivala vodil po Mariboru na temo korupcije in uresničljivosti lokalnih politik.
Identitete generacij in spolne identitete
Predstava Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli v izvedbi kolektiva Beton Ltd., ki ga sestavljajo igralci Katarina Stergar, Primož Bezjak in Branko Jordan, ki bo predstavljena v okviru mariborskega programa Nagib na oder, se loteva vprašanja identitet v različnih časovnih obdobjih in deziluzij generacije, polne pričakovanj. Sledila bo še predstava na temo spolne identitete MDLSX z italijansko umetnico Silvio Calderoni, ki ima tudi sama izmuzljivo spolno identiteto, festival pa bo končal romunsko-madžarski projekt Vzporedno z mladima performerkama Kato Bodoki-Halmen in Lucio Marneanu na temo vzpostavljanja lastne identitete.
Odpiranje novih svetov in doživetij
"Kdo smo, kaj so naše želje in kdo so drugi?" je eno izmed vprašanj, ki jih te predstave sprožajo, spodbujajo pa tudi vživetje v drugega in doživetje drugega, kar omogoča boljše razumevanje sebe, ustvarjalnost in empatijo. Z Drugajanjem želijo odpreti polje doživetja, kjer lahko vsak, soočen z zgodbami drugih, najde svoje mesto v svetu, svojo identiteto, so zapisali organizatorji.

"Letošnji festival je usmerjen v iskanje identitete, kar daje festivalu še posebno težo. Verjamem, da bo podobno kot prejšnji številnim odprl nove svetove in prispeval k drugačnemu pogledu na svet od že ustaljenih, velikokrat klišejskih in stereotipnih pogledov," je povedal ravnatelj omenjene gimnazije Ivan Lorenčič.

Šola v družbi po modelu šole v naravi
Čeprav je festival osredotočen na mladino, nima mladinskega programa. V Drugajanje umeščajo tuje in slovenske predstave 'za odrasle', večinoma predstave sodobnega plesa in gledališča, ki so komunikativne in v katerih mladi med 14. in 18. letom starosti lahko najde oprijemke oziroma vstope v predstavo, je pojasnila Alma R. Selimović iz Bunkerja.
Predstave poskušajo približati mladini tudi s pomočjo pogovorov z ustvarjalci, letos pa bodo prvič izvedli poskus t. i. šole v družbi, ko bodo po vzoru v Sloveniji že uveljavljenih šol v naravi omogočili skupini šolarjev nekajdnevno bivanje in udeležbo na festivalu. Pripravili so tudi učna gradiva za predstave, s katerimi lahko učitelji pripravijo gledalce na umetniško izkušnjo.