Ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor je med razlogi za odločitev o ponedeljkovem odstopu s te funkcije navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča. Pri tem je glavne očitke naslovil na ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki je po njegovih besedah prekinil dogovarjanja glede financiranja projekta.

Z ministrom za kulturo se je v Odmevih pogovarjal Igor E. Bergant.

Minister Simoniti pojasnjuje svojo stran zapletov pri prenovi SNG Drama

Gre za vaš prvi odziv na odstop ravnatelja Samoborja. Odhaja, tako je rekel, ker ste prekinili financiranje priprave projekta obnove in naposled tudi prekinili komunikacijo s projektno skupino, potem ko ste zahtevali revizijo, katere rezultati pa niso znani? Ali to drži?

Ne povsem. Najprej bi dejal, da so tisti, ki so se oglasili v vašem prispevku, kar a priori prepričani, da je ministrstvo ali minister najbolj odgovoren za to ali največji krivec. Odgovoren da, a ljudje niso bili seznanjeni z vsebino. Gospod Samobor je trdil, da ni dobil nobenih odgovorov, niti da ni imel nobenih stikov z mano. Moram povedati, da je imel štiri stike z mano, bil je eden prvih direktorjev, s katerimi sem se srečal, tudi že lansko leto, in da se naklonjenost ni nikoli zmanjšala. Se pa pri tem projektu, ki je zelo velik in zelo zahteven, postavljajo nekatera vprašanja, ki si jih je zastavil minister, ko se je srečal z vsebino, pa tudi moji sodelavci. Glede na to bi bilo dobro, če bi na začetku seznanili ljudi, koliko je vreden ta projekt. Najprej je bilo rečeno, da je vreden okoli 60 ali 62 milijonov evrov, vendar niso povedali, da je to brez DDV-ja, kar potem nanese 75 milijonov evrov. Nato se je zmanjšal na 45 milijonov evrov, znova brez DDV-ja, kar na koncu nanese 58 milijonov evrov. To so izredno velike številke, ki zahtevajo natančne odgovore tistega, ki to financira, to je država, za katero pa je seveda odgovoren minister.

Sorodna novica Na ploščadi pred Dramo se je pojavil velik napis Sramota

Gospod Samobor je trdil, da ni dobil vašega odgovora na vprašanje, kaj je z revizijo, niti rezultatov revizije. Znano je samo, da je v osnutku novega nacionalnega programa za kulturo nova letnica začetka prenove – torej ne več 2022, pač pa 2023 – in nova višina vrednosti investicije, ki je drugačna, kot je bila ocenjena ob arhitekturnem natečaju leta 2016 – se pravi, ne več 43 milijonov, pač pa 21 milijonov evrov. Ob tem gospod Samobor govori o vaših samovoljnih intervencijah. In da na številna vprašanja preprosto ni dobil odgovorov. Kako bo zdaj šlo z obnovo naprej?

V prispevku, ki ste ga prikazali, so nam očitali tudi, da nismo skrbeli za vzdrževanje, kar nam je očital tudi direktor. Za vzdrževanje so bili namenjeni kar štirje milijoni, sicer ne zdaj, temveč v preteklih letih. V zadnjih treh letih 2.300.000 evrov samo za vzdrževanje tega, da je ta obrat tekel v tistem smislu, ki je omogočal, da se dela.

Gospod minister, to je obrat, po katerem teče voda, in ta hiša je neprimerna za sedež največje gledališke hiše v Sloveniji ...

Ta hiša je bila neprimerna, še preden je prišel ta minister. Govorilo se je, da ministrstvo ni reagiralo na vdor vode v Dramo, kar seveda ni res. Javnost je treba obvestiti, da je ministrstvo reagiralo takoj in je poslalo izvedenca ter plačalo 330.000 evrov, da se izvede ta sanacija. Zdaj bomo videli, kako naprej. Kar ima hiša zagotovljeno, so tiste osnove, da lahko deluje nemoteno v okvirih, ki so bili dani že pred tem.

Vendar gre za to razliko med 43 milijoni in 21 milijoni evrov. Izvajalci projekta, ki še zmeraj ostaja pri 43 milijonih in ste jim prekinili financiranje, leto pozneje niso dobili vašega odgovora, zakaj je ta znesek naenkrat zmanjšan na 21 milijonov evrov?

Minister ni prekinil financiranja, niti ni zadržal ali odrekel svoje naklonjenosti. Vendar želi imeti transparentno in jasno podobo, za kaj gre kaj. Zato smo se tudi kar štirikrat sestali, tudi z gospodom Samoborjem. In enkrat je gospod Samobor zahteval tudi srečanje na štiri oči, minister na to seveda ni odgovoril, ker se za take milijonske vrednosti ne bo srečeval na štiri oči. Le zakaj? Druga stvar je ta, da je revizija bila narejena, gospod Samobor pravi, da je bila znana že septembra, čeprav ne vem, od kod. V našo hišo je prišla 18. novembra, dan pozneje je bila signirana in smo jo dobili v roke.

Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Zanimivo je, da je gospod Samobor zadržal zase, kaj pomeni ta velika investicija. Zaradi tega je vzbudila določene pomisleke in vprašanja tudi pri ministru, ki je odgovoren za to. Gre za to, da ta hiša nima razrešenih več stvari. Ene so v povezavi s parcelami, ki niso jasne. Druge so s soglasjem stanovalcev, ki ga nimajo. Tretjič, ta investicija bi šla globoko v zemljo in bi spodjedala tudi Dramo ter nasproti stoječo izjemno pomembno hišo. Glede na tako investicijo, ki bi globoko spodjedala hišo, bi seveda lahko prišlo v bližnjih hišah do kakih razpok. Minister je zato prosil, da bi dobil jasna in nedvoumna pojasnila in garancije, na podlagi katerih bi lahko nadaljevali in tudi bomo nadaljevali pod pogoji, da bodo stvari jasne in transparentne.

Sorodna novica Kako je do zdaj potekal projekt prenove ljubljanske Drame?

Na temelju česa torej zdaj teh 21 milijonov evrov?

V zadnjem nacionalnem programu za kulturo je bilo 21 milijonov evrov rezerviranih za obnovo Drame. Mi smo to enostavno začasno povzeli. Tudi revizija pravi, da ni mogoče določiti natančne cene, projektanti so določili teh 43 milijonov evrov. Bojim se, da če se postavljajo take cene, da bi prišlo do bistveno večjih številk in do neznansko velikega števila aneksov. Ko sem bil na teh sestankih tudi z gospodom Samoborjem in gospodom Arharjem, ki je bil predsednik tega sveta, je jasno in nedvoumno tudi on povedal, da lahko samo čista in transparentna situacija pripelje do gradbenega dovoljenja in nadaljevanja projekta, ki se mu reče obnova Drame.

Če sem prav razumel, trdite, da tudi nimate nič osebno proti gospodu Samoborju.

Gospod izraža neka svoja čustvena stanja, ki pa so nekako ne preveč dragoceni propagandni prijemi. O čustvih tukaj ne bomo kaj posebej govorili, ne nazadnje je odgovornost na državi, ki to financira. Saj to ni zasebni projekt ministra, še manj pa gospoda direktorja. Nikjer v Evropi direktorji ne zidajo hiš, temveč jih politika z dobrim in premišljenim vstopom.

Mislite, da bi bolje sodelovali s kakim drugim, novim direktorjem?

Proti gospodu Samoborju nimam nič in tudi ta naklonjenost ministrstva se je izrazila tako, da je tudi v letošnjem letu dvignilo koeficient programske vrednosti z 8 na 9. Gospod Samobor je pred letom dni izražal bojazen, da bo ta številka padla. Vendar je obratno. V naši hiši so veliki poznavalci gledališke umetnosti, včasih sem tudi sam vendarle to bolj spremljal. Nimam težav ugotoviti in priznati SNG-ju prvenstva v našem državnem prostoru.