Razlogi za Samoborjev odstop niso osebne narave, kot poudarja ravnatelj v odhodu. Odločitev je posledica odlašanja prenove gledališke zgradbe, ki se pojavlja v mandatu ministra za kulturo Vaska Simonitija.

"Član stalnega umetniškega ansambla SNG-ja Drama Ljubljana sem neprekinjeno že več kot petintrideset let, na tem odru sem ustvaril večino svojih najbolj odmevnih vlog, zadnjih osem let sem Dramo tudi vodil, zato lahko rečem, da je to gledališče moj drugi dom," je v svojem pismu v uvodu povzel Samobor. Foto: BoBo

Vsa dejanja trenutne ministrske ekipe doživljam kot nezaupnico, ki je – glede na pozitivne poslovne in druge rezultate delovanja Drame – nisem pričakoval in je ne morem sprejeti. V takem okolju na žalost ni mogoče delovati.

Igor Samobor

Igor Samobor, ki je Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana vodil zadnjih osem let, je svoj nepričakovani, a po lastnih besedah nepreklicni odstop potrdil v odrtem pismu za medije.

Ravnateljsko funkcijo je pred leti sprejel predvsem zato, se spominja, ker je želel "pokreniti postopke sanacije" dotrajane stavbe, in zaradi grožnje, ki jo je ta dotrajanost pomenila za delovanje gledališča. Zdajšnjo odločitev za odstop je pri sebi sprejel že pred meseci, a je sklenil počakati do konca "vsebinsko najbolj napornega dela sezone". "Odhajam v trenutku, ko je plan naslednje sezone narejen v vseh detajlih, zasedbe postavljene, terminski in finančni načrti oblikovani in materiali tako imenovanega poziva že oddani na ministrstvo za kulturo."

Sorodna novica Prenova ljubljanske Drame: nevsiljiv prizidek kot "uprizoritveni stroj"

"V osmih letih mojega mandata se je na ministrstvu za kulturo zvrstilo šest ministrov. Kljub pogostosti menjav so priprave na sanacijo Drame tekle brez prekinitev," obdobje od leta 2012 pa do lanske pomladi, ko je vajeti ministrstva za kulturo prevzel Vasko Simoniti, spominja Samobor.

Med letoma 2014 in 2020 je bil tako razpisan arhitekturni natečaj, na katerem je mednarodna komisija izbrala rešitev biroja Bevk Perović arhitekti, kupljeni so bili prostori skladišča v Nemški hiši in, ne nazadnje, leta 2019 je bila z ministrstvom za kulturo pod vodstvom Toneta Peršaka podpisana triletna pogodba o financiranju projektiranja.

Ministrove "samovoljne intervencije"
In to financiranje je minister Simoniti po Samoborjevih navedbah prekinil, čeprav so bile vse zaveze in postavke na strani gledališča izpolnjene. "Vsi sodelujoči od takrat delujejo pro bono, ker se zavedajo, da odlašanje prenove zgradbe lahko predstavlja tudi prekinitev delovanja SNG Drama kot gledališča. Minister je hkrati brez posveta s stroko posegel v projekt in med drugim zahteval, da se iz projekta izključi tri leta pred tem kupljene prostore Nemške hiše. V želji po nadaljevanju postopkov smo z ekipo sodelavcev na vse te samovoljne intervencije pristajali. Kljub zahtevani prilagoditvi projekta zelene luči za nadaljevanje projektiranja nismo dobili. Dobili nismo niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa je prvi pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke in tudi za izračun dejanske vrednosti investicije."

V oddaji Odmevi je Samobor zaplete v povezavi s prenovo opisal z besedami: "To ni glasna prepoved, ampak počasno zavlačevanje."

Igor Samobor v oddaji Odmevi o razlogih za svoj odstop:

"Prenova bi se po naših predvidevanjih in načrtih morala začeti jeseni prihodnjega leta, v 2022. Žal je prišlo do zaustavitve pri pripravi potrebne dokumentacije. Do leta 2020 in nove zasedbe ministrstva za kulturo so stvari potekale dokaj normalno, z ministrom Peršakom smo podpisali triletno pogodbo za projektiranje.

Dve leti smo delali vse, kar je bilo potrebno, minister Simoniti pa je tretji del izvajanja pogodbe prekinil, rekoč, da je treba za nazaj preveriti vse, kar se je dogajalo. Ker so bile vse stvari sproti preverjane, nismo niti razumeli, v čem je bila težava. A nadaljevali smo delo pro bono, kajti Drama je v resnično iztrošenem stanju; od uporabnosti zgradbe pa je odvisno delovanje osrednjega dramskega gledališča.

V letu, ki je zdaj minilo, bi lahko uredili vso dokumentacijo, ki je potrebna, da se lahko začnemo resno pogovarjati o izvedbi gradbenih del. A teh dokumentov zdaj nimamo in jih bo ekipa verjetno pridobivala v času, ko bo odstranjena osrednja ovira: to, da se projekt ne sme izvajati. No, nihče ni rekel, da se projektu ne sme delati, a nihče ga ne podpira. Znašli smo se sami, delamo po najboljših močeh, a ne kaže, da bi prišli daleč."

Stavba ljubljanske Drame je bila zgrajena pred več kot 100 leti in od takrat ni doživela nobenih bistvenih sprememb, razen prizidkov in nekaj lepotnih popravkov. Leta 2017, ko je bil uspešno končan natečaj za prenovo, je veljalo, da naj bi se dela začela v letu 2019, Samobor pa je
Stavba ljubljanske Drame je bila zgrajena pred več kot 100 leti in od takrat ni doživela nobenih bistvenih sprememb, razen prizidkov in nekaj lepotnih popravkov. Leta 2017, ko je bil uspešno končan natečaj za prenovo, je veljalo, da naj bi se dela začela v letu 2019, Samobor pa je "po idealnem scenariju" prvo premiero v prenovljeni drami napovedal za jesen 2021. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
Sorodna novica Igor Samobor: Gledališče ne sme biti muzej ali arhiv, ampak mora odpreti vrata

Vabilo na sestanek brez odgovora
Minister Simoniti je zahteval tudi revizijo projekta, navaja ravnatelj v odhodu. Revizija je bila končana v septembru, a njenih izsledkov v gledališču do danes niso dobili, prav tako pa od ministra ni bilo odziva na vabilo na sestanek na temo gradnje.

"V osnutku novega Nacionalnega programa za kulturo smo zasledili spremenjeno letnico začetka prenove in nerealno oceno višine vrednosti investicije, ne da bi se snovalci posvetovali s projektno skupino. Ministra sem znova prosil za sestanek. Odgovora nisem dobil."

Dotrajana stavba, ki jo je neurje skoraj spravilo na kolena
Zgradba je popolnoma iztrošena, kar dokazujejo preverjanja statike in potresne varnosti, navaja Samobor. "Kljub poročilom strokovnjakov za posamezna področja, ki jih redno pošiljamo na ministrstvo in ki bi zahtevala takojšnjo reakcijo, ministrstvo prenovo prelaga na nejasno prihodnost."

V zadnjih dnevih septembra, ko je Ljubljana prestajala rekordno neurje, so morali v Drami prekiniti večerno predstavo; voda je v stavbo vdrla skozi streho in v kleti. Zaradi razmočene električne napeljave na odru je bilo treba stavbo evakuirati, ustrašili pa so se celo, da bi se utegnila stavba "sesuti sama vase".

Igor Samobor o odstopu s čela Drame

"Če je težava osebne narave, bi z odstopom rad pospešil postopek obnove"
"Vsa dejanja trenutne ministrske ekipe doživljam kot nezaupnico, ki je – glede na pozitivne poslovne in druge rezultate delovanja Drame – nisem pričakoval in je ne morem sprejeti,"
je v svoji izjavi zapisal Samobor. "V takem okolju žal ni mogoče delovati." Za odstop se je odločil tudi zato, ker "obstaja možnost, da odklonilni odnos ministra ni splošne, temveč osebne narave".

"Če bom s svojim odstopom olajšal delovanje, bo to dobro, kajti res mi je veliko do tega, da se hiša popravi," je Samobor povedal ob obisku v oddaji Odmevi na TV Slovenija. Potrdil je še, da kot igralec ostaja član ansambla: "Zelo se veselim odra, ki ga tudi zelo pogrešam."

To, kdo ga bo nasledil na ravnateljskem mestu, seveda ni več v Samoborjevih rokah. Njegova odpoved je zdaj pri svetu zavoda, ki bo sprožil potrebne postopke.

Na mednarodnem arhitekturnem natečaju je bil izbran projekt, ki so ga podpisali Matija Bevk, Vasa J. Perović, Samo Bojnec, Valentin Tribušon, Urban Petranovič, Mitja Usenik, Irene Salord Vila in Andrej Ukmar. Foto: ZAPS
Na mednarodnem arhitekturnem natečaju je bil izbran projekt, ki so ga podpisali Matija Bevk, Vasa J. Perović, Samo Bojnec, Valentin Tribušon, Urban Petranovič, Mitja Usenik, Irene Salord Vila in Andrej Ukmar. Foto: ZAPS

Novi prizidek v enakih gabaritih kot stari
Prenova naj bi po ocenah iz leta 2019 zahtevala investicijo v vrednosti 43 milijonov evrov, pogodba za projektiranje in pripravo dokumentacija pa je bila sklenjena z birojem Bevk Perović arhitekti. Historični del Drame bodo prenovili v skladu s spomeniškovarstvenimi standardi, obstoječi prizidek pa bodo porušili. Na njegovem mestu bodo zgradili novega, ki bo v enakih gabaritih kot obstoječi. Poleg tega bodo znova vzpostavili trg pred Dramo. Po prenovi bo imela Drama štiri odre – Veliki oder, Malo Dramo in eksperimentalni ter vadbeni oder. Veliki oder bo zaradi varovanja kulturne dediščine ostal nespremenjen, odrska tehnika pa bo posodobljena. Mala Drama, ki zdaj sprejme okoli 100 gledalcev, se bo s prenovo preselila v klet in bo lahko po novem sprejela do 200 gledalcev.