Foto:
Foto:
Prizor iz Haydnove Pevke

Ljubitelji opernega petja so se razveselili operne enodejanke Gaetana Donizettija Pigmalion in glasbene medigre v dveh dejanjih Josepha Haydna Pevka.

Nova postavitev Gledališča Giuseppa Verdija iz Trsta je nastala v koprodukciji z Majskim glasbenim festivalom v Firencah. Orkestru Gledališča Giuseppa Verdija iz Trsta je dirigiral Daniele Belardinelli. Solisti so bili Davide Cicchetti, Raquel Lojendio, Leonardo de Lisi in Paola Gardina.

Deli duhovito in obenem ganljivo pripovedujeta o umetnikih, njihovih slabostih, muhavosti, a tudi človečnosti. Režiser Franco Gervasio je prizorišče obeh postavil v drugo polovico petdesetih let prejšnjega stoletja v starinsko palačo sredi mesta. Svojo interpretacijo Pigmaliona in Canterine je doživljal predvsem kot dve ganljivi skici iz življenja umetnika.

Delo o slavnem krojaču
Kratko enodejanko Pigmalion, ki se dogaja v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja, je Donizetti napisal med jesenskimi počitnicami septembra leta 1816, ko je bil še študent na glasbenem liceju v Bologni. Libreto za Pigmalion je napisal Antonio Simone Sografi po Jeanu Jeacquesu Rousseauju. Delo, ki pripoveduje o slavnem krojaču Pigmalionu, je prvo uprizoritev doživelo leta 1960 v gledališču Gaetana Donizettija v Bergamu. Pigmaliona bo na ljubljanskem odru imterpretiral tenorist Davide Cicchetti.

Pevka pod italijanskim vplivom
Pevka je bila prva opera, ki jo je Haydn napisal kot kapelnik princa Esterházyja. S to komično medigro se je Haydn pridružil modernim evropskim smernicam tistega časa. Libreto o priletnem učitelju glasbe, zaljubljenem v brezsrčno mlado učenko, ki ji je bolj všeč privlačen mladenič, je delo neznanega avtorja. Italijanski vpliv je čutiti predvsem v glasbi, ki je izjemno zapletena in moderna, v značilnem prepletanju recitativov in arij. Prva izvedba je bila v škofovska palači v Pressburgu 16. februarja 1767. Učitelja glasbe Dona Pelagia je odpel Leonardo De Lisi, vloga pevke je pripadla Raquel Lojendio.