Jurčiča v različnih življenjskih obdobjih igrajo različni igralci: Maks Bradač, Nejc Lukman Pavlin in Igor Adamič. Foto: ZKD občine Ivančna Gorica
Jurčiča v različnih življenjskih obdobjih igrajo različni igralci: Maks Bradač, Nejc Lukman Pavlin in Igor Adamič. Foto: ZKD občine Ivančna Gorica

V letnem gledališču ob Jurčičevi domačiji na Muljavi bodo danes zvečer premierno izvedli predstavo Sin slovenskega naroda. Igro, v kateri bodo ljubiteljski gledališčniki in drugi ustvarjalci orisali življenje pisatelja ter urednika Josipa Jurčiča, je napovedala ambasadorka kulture Občine Ivančna Gorica Dragica Šteh. Režiserka predstave je Simona Zorc Ramovš.

V predstavi, odigrani v pristnem narečju, bodo nastopili ljubiteljski kulturni ustvarjalci vseh generacij. Bogato dolenjsko kulturno dediščino bodo razgrnili tudi kostumi, scena in scenski rekviziti.

Predstava sicer gledalce vodi po ključnih postajah Jurčičevega življenja, "od Jožeka k Josipu, od pisatelja k novinarju in uredniku, od muljavske dolenjščine do starega blagozvočja Jurčičeve slovenščine in do današnjega pogovornega jezika, ki izgublja narečne značilnosti". Obenem se zavedajo, da sta ga revščina in lakota spremljali v skoraj vseh življenjskih obdobjih, in da se je od težav odmikal ravno z novinarskim in literarnim pisanjem.

Jurčiča prikaže kot ostrega opazovalca in stvarnika takratnega dinamičnega dogajanja med Slovenci. "Kot magnet je zbiral napredne sile, navduševal vedno nove borce in spreminjal takratno slovensko gospodarsko, politično in kulturno polje. To ga je dvigalo in mu nudilo prav toliko užitka kakor umetniško delo, vsi ti pisani in mnogovrstni doživljaji pa so mu bili inspiracija za slikanje človeških usod. Te so žive tudi danes. Tu. Med nami," so dodali.

2021 je Jurčičevo leto
Predstavo so pripravili ob letošnji 140-letnici pisateljeve smrti in Jurčičevem letu. "To je prava priložnost za oživitev pisateljevega življenja in tedanjih razmer ter za prevetritev njegovega pomena za narod," so še zapisali ustvarjalci igre.

Če hočemo kaj doseči, moramo delati, delo pa je tisoč in tisoč malih stvari, ki izhajajo druga iz druge v naravni rasti, vsaka ob svojem času. Če jih hočemo uravnavati, voditi, moramo imeti predvsem železno voljo in vztrajnost.

Josip Jurčič

Prva ponovitev predstave bo v nedeljo; dve uri prej lahko obiščete tudi Jurčičevo domačijo. V primeru slabega vremena bodo ponovitve pripravili v Domu kulture v Šentvidu pri Stični.

Avtor prvega slovenskega romana
Josip Jurčič (1844‒1881) je s prvim slovenskim romanom Deseti brat (1866) postavil temelje slovenske pripovedne proze, deloval je tudi kot urednik, založnik, dramatik in časnikar. Njegova dela so prevedena v več kot 50 jezikov, med katerimi prednjačijo slovanski.

Foto: ZKD občine Ivančna Gorica
Foto: ZKD občine Ivančna Gorica

Jurčič se je rodil na Muljavi na Dolenjskem, njegov oče pa je prišel iz Jablanc pri Kostanjevici na Krki. Jurčičeva domačija na Muljavi je obnovljena in sodi med spomenike slovenskega kmečkega stavbarstva, tamkajšnje Kulturno društvo Josip Jurčič pa v letnem gledališču ob njej vsako leto uprizarja Jurčičeva dela.

Predstava je nastala s sodelovanjem Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica, javnega sklada za kulturne dejavnosti, ivanjške občine in tamkajšnjega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače. Pri tej sodelujejo tudi kulturna društva (KD), KD Josipa Jurčiča Muljava, KD Krka, KD Ambrus, KD Žebelj in KD Zagradec.