Foto:
Foto:

Tja, kjer naj s svojo avtorsko neposrednostjo in izvedbeno zrelostjo ne bi imela česa početi. Olivijin, žanrsko raznolik in vsebinsko pester skupek sodobne tradicionalnosti je bolj kot ugodju množic namenjen užitkom intimnih trenutkov samote.

Tudi zato, ker se zdi, da je glasba na albumu vsej samobitnosti navkljub zgolj podlaga Galovi poeziji; besedilom, besedam v najboljšem pomenu besede!

Ocena: 4; piše: Dušan Jesih.