Notranjost pravoslavne cerkve v Mariboru. Foto: Rok Omahen
Notranjost pravoslavne cerkve v Mariboru. Foto: Rok Omahen

V današnjem prispevku iz serije Poletje 1931 si bomo ogledali, kako so pred devetdesetimi leti v časopisju poročali o gradnji mariborske pravoslavne cerkve na Jugoslovanskem trgu, danes Trgu generala Maistra.

Pravoslavna cerkev v Mariboru. Foto: Rok Omahen
Pravoslavna cerkev v Mariboru. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših in tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik "Jutra"), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Na nekdanjem Jugoslovanskem trgu je stala srbska pravoslavna cerkev. Foto: Rok Omahen
Na nekdanjem Jugoslovanskem trgu je stala srbska pravoslavna cerkev. Foto: Rok Omahen

Nasprotovanje gradnji nove cerkve
V času, ko so bili načrti za novo pravoslavno cerkev v Mariboru že izdelani ter je bilo vse pripravljeno za jesenski začetek gradbenih del, so nekateri posamezniki še skušali preprečiti gradnjo cerkve ali pa vsaj doseči njeno postavitev na drugi lokaciji. Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec, 2. avgusta 1931: "Pod navedenim naslovom prinaša Delavska politika v svoji 60. številki med drugim sledeče misli kot stališče k nameravani zgradnji pravoslavne cerkve v parku na Jugoslovanskem trgu: `V ostalem je pisec (neki B., op. ur.) teh vrstic apeliral na preudarnost vsega občinskega sveta kljub storjenemu sklepu, da vendar stvar točno ter vsestransko prouči, preden se bodo začeli kopati temelji za omenjeno stavbo. Obžalovati je treba, da interesenti sami tega ne uvidevajo, da Jugoslovanski trg ni primeren prostor niti za pravoslavno niti za katerokoli cerkev in tudi ne za kako drugo stavbo. Pri tem vprašanju ne igra vloge niti versko niti svetovno naziranje ali pa morda kakršnekoli antipatije glede zgradbe same, merveč edino to, da omenjeni prostor ni za to, ako se ga noče nepopravljivo pokvariti ter skaziti simetrije. Še enkrat poudarjamo, da stoje okrog tega trga tri stavbe, ki ne dopuščajo, da se trg zazida, in to so: kolikor toliko monumentalna stavba okrajnega glavarstva, ki ima sicer prav čedno fasado napram trgu in bi se ista prav lepo prilegla, samo bi bilo treba drevesa odstraniti ter trg urediti z gredami ter rondoji. Na ta način bi bil to eden najlepših javnih nasadov, kar jih mesto Maribor ima. Isto, kar velja za navedeno poslopje, velja tudi glede realke."

Pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih. Foto: Rok Omahen
Pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

"Tudi ta potrebuje, da se vidi vsaj s strani trga, kjer ima precej čedno fasado, ki pa tudi ne pride do veljave, ker se zaradi visokega drevja ne vidi. Končno tvori tretjo fronto Jugoslovanskega trga mariborski grad, ki je nekak simbol tega mesta in na katerega polagajo zgodovinarji posebno veliko vrednost.´ Potem nadaljuje člankar: `Omenjeni trg - ako se hoče spačiti oziroma sploh uničiti - ne prenese drugega kakor ev. [morebiti] kak spomenik, če so že spomeniki neobhodno potrebni. Glede stavbišča za novo pravoslavno cerkev sem že ponovno izrazil svoje in tudi drugih mnenje, da ako mora ravno mestna občina dali gradbeni prostor, tedaj ga naj da kje drugje. Tak prostor bi bil lahko na kateremkoli koncu mestnega parka, na primer ob koncu Gosposke ulice. Lahko pa bi eventuelno stala tudi na Zrinjskega trgu, katerega ni toliko škoda, ker ga itak precej zanemarjajo. Za cerkev pa bi bil tu in tam prostor vsekakor zelo dostojen.´ V nadaljnjem pretresa člankar še možnost, da bi se pravoslavna cerkev postavila ob državni cesti poleg Pokojninskega zavoda ali pa da bi se preuredila nekdanja minoritska cerkev."

Pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih. Foto: Rok Omahen
Pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih. Foto: Rok Omahen

Cerkev sv. Lazarja
Kljub nasprotovanju v časopisju se je gradnja pravoslavne cerkve sv. Lazarja v Mariboru kmalu začela. Stroški gradnje so bili po poročanju časnika Mariborski večernik "Jutra" ocenjeni na dva milijona dinarjev, z notranjo opremo pa skupaj na štiri milijone dinarjev, kar bi danes okvirno ustrezalo enemu milijonu evrov. Cerkev je bila dokončana v letu 1936, vendar je bila že pet let pozneje, v letu 1941, ob nemški okupaciji mesta porušena. Nova pravoslavna cerkev, ki se danes nahaja na Tržaški cesti, pa je bila zgrajena v zadnjem desetletju.

Rok Omahen je dokumentalist raziskovalec iz TV-arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si