Enotno območje AKC-ja Metelkova mesto želijo pri MOL-u razdeliti na dve prostorski enoti, pri čemer predlog na novi enoti predvideva gradnjo prizidka hostla Celice in parkirne hiše.

Avtonomni kulturni center AKC Metelkova mesto. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Avtonomni kulturni center AKC Metelkova mesto. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Javna razprava o predlogu sprememb omenjenega OPN-ja je bila odprta do 30. junija. V sklopu javne razprave so uporabniki AKC-ja Metelkova posredovali svoje pripombe.

Na Molu so predlagali spremembo OPN-ja, s katero bi bilo zdaj enotno območje AKC Metelkova mesto razdeljeno na dve prostorski enoti: novo prostorsko enoto in zmanjšano staro enoto. Tej bi odvzeli območje metelkovskega igrišča in zemljišče, na katerem stoji Hostel Celica. Na novi enoti predlog spremembe OPN-ja predvideva gradnjo prizidka hostla Celica in parkirne hiše.

Metelkova: tanka meja med alternativo in skomercializiranostjo

Samovoljno drobljenje enotnega prostora
Kot pišejo uporabniki AKC-ja Metelkova, predlagane spremembe predstavljajo izjemno resen poseg v tkivo ne zgolj avtonomnega kulturnega centra, temveč tudi same četrti Tabor, katere sestavni del so. Predvidevajo samovoljno drobljenje zdaj enotnega in urbanistično zaključenega prostora, ki je v javni rabi. Zato se čutijo dolžne, da se na predlog sprememb OPN-ja oglasijo s svojimi pripombami oziroma stališči tudi v okviru formalnega postopka zbiranja pripomb.

V dopisu so zapisali, da niso bili seznanjeni z nobenimi pobudami ali celo zgolj idejami za spremembe OPN-ja na področju AKC-ja Metelkova mesto, da je proces priprave predloga sprememb "potekal brez nas in mimo nas" in da predlaganim spremembam OPN-ja na področju AKC-ja Metelkove mesta v celoti nasprotujejo.

Metelkovo vzdržujejo njeni uporabniki in uporabnice
Opozarjajo, da je "Metelkovsko igrišče integralen del AKC-ja Metelkova mesto in je v redni uporabi. Stene, ki ga s treh strani obdajajo, pa tvorijo Wall of Fame, ki mu ulični umetniki in umetnice redno vdihavajo novo življenje z vedno svežimi poslikavami in grafiti. Tako kot ostale dele AKC-ja ga vzdržujejo sami njeni uporabniki in uporabnice, s Hostlom Celica pa že skoraj 20 let ohranjamo dobrososedske odnose."

Vsak poskus spremembe trenutne rabe metelkovskega igrišča brez dogovora z obstoječimi uporabniki in uporabnicami AKC-ja Metelkova mesto bi po njihovem mnenju pomenil "napad na AKC Metelkova mesto kot celoto" in bi ga razumeli kot "napoved nadaljnjih poskusov izrivanja obstoječih dejavnosti alternativne kulture in družbenosti ter njihove nadomestitve s tistimi, ki bi bile bolj po meri profitnih interesov kapitala".

Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Ministrstvo za kulturo "deložira" nevladne organizacije, ki pa Metelkove 6 "ne nameravajo zapustiti"

Na Mol apelirajo, da se "vzdrži enostranskih sprememb na območju Metelkova mesto in upošteva njihove pripombe". Prav tako apelirajo, naj "spoštuje splošno znano specifičnost območja AKC Metelkova, v katerega je prostorsko umeščeno, vključno z njegovimi programi, dejavnostmi in procesi upravljanja".

O problematiki spregovorili tudi na četrtkovi diskusiji
Od Mola sicer pričakujejo zavezanost k dialogu in spoštovanje metelkovske avtonomije, vključno z urbanistično avtonomijo ter umik predlogov sprememb OPN-ja in OPPN-ja, ki je del OPN-ja, ter odpoved slehernim enostranskim posegom, ki bi spreminjali obstoječo urbanistično ureditev področja AKC Metelkova mesto.

AKC Metelkova med 7. in 11. septembrom praznuje 28. letnico delovanja. Ob tem so pripravili več predavanj, razstav in koncertov. O problematiki so spregovorili tudi na četrtkovi diskusiji, na kateri so se ozrli tudi v zgodovino Metelkove.