Hkrati je radiu po prvem branju namenjenih 120.000 evrov iz proračuna.

Sprememba akta o ustanovitvi je potrebna zato, da lahko zavod dostopa do potrebnih finančnih sredstev za delovanje. Foto: BoBo
Sprememba akta o ustanovitvi je potrebna zato, da lahko zavod dostopa do potrebnih finančnih sredstev za delovanje. Foto: BoBo

Radio Študent si je pri ŠOU-u za uskladitev akta o ustanovitvi z zakonom prizadeval več mesecev, saj je bila za potrditev sprememb akta potrebna absolutna dvotretjinska večina v študentskem zboru. Ta je sicer sejo, ki je vsebovala tudi to točko, začel 24. marca, a je bila zaradi odhoda nekaterih poslancev ter posledične nesklepčnosti ta predčasno prekinjena.

Sprememba potrjena z veliko večino
Tako se je 11. seja končala danes prav s to točko dnevnega reda. Po predstavitvi problematike direktorice zavoda Radio Študent Ane Kandare in pomislekih člana sveta zavoda Aleksandra Milićevića, je 29 poslancev študentskega parlamenta podprlo spremembo akta, dva pa sta bila proti njej.

Za Radio Študent je ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu nujna za nadaljnje nemoteno prijavljanje na razpise in zbiranje donacijske podpore. Te, kot je pojasnila Ana Kandare na seji, predstavljajo polovico celotnega proračuna radia. Za uskladitev z zakonom je treba ustanovitveni akt spremeniti tako, da zadostuje pogoju neprofitnosti in neodvisnosti, te spremembe pa so usklajene tudi z ministrstvom za javno upravo in centrom za nevladne organizacije.

Ana Kandare je ob predstavitvi in nagovoru poslancev opozorila tudi na javni interes, ki ga Radio Študent vsa leta zasleduje. Pri tem je omenila več področij delovanja – od novinarskega usposabljanja do predstavljanja kulturne produkcije ter manjšinskih problematik.

Milićević je menil, da zadeve niso "črno-bele", dejal je, da kot član sveta ni mogel nikoli izraziti svojega mnenja, opozoril pa je tudi na nekaj nepravilnosti delovanja Radia Študent in njegove direktorice. Ta naj bi po njegovih besedah zaključno poročilo na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve "dala brez soglasja sveta zavoda". Zato je izrazil veselje nad razpisom za novega direktorja.

Sorodna novica Na Radiu Študent z donacijami zbrali skoraj 88.000 evrov

Višja sredstva kot lani
Po končani 11. seji je danes sledila 12. seja študentskega zbora ŠOU-a, na kateri je bil predstavljen finančni in vsebinski načrt za obdobje 2022. Ta za Radio Študent predvideva 120.000 evrov. Kot sta povedala voditelja na radiu Rasto Pahor in Jernej Meden, ki sta tudi sicer komentirala sejo, so sredstva malo nižja od pričakovanj, kar je vsakoletni trend. Ob tem sta spomnila še na neljubo lansko situacijo, ko najprej Radiu Študent niso načrtovali dati niti evra, potem pa so le prejeli znesek v vrednosti 84.000 evrov.