Aleš Vaupotič je bil na mesto direktorja imenovan aprila 2021, v času kulturnega ministra Vaska Simonitija. Foto: BoBo
Aleš Vaupotič je bil na mesto direktorja imenovan aprila 2021, v času kulturnega ministra Vaska Simonitija. Foto: BoBo

Za vršilko dolžnosti direktorice Moderne galerije so imenovali Martino Vovk, doktorico znanosti, umetnostno zgodovinarko in literarno komparativistko ter kustosinjo v Moderni galeriji. Kot so zapisali na ministrstvu, bo nova v. d. direktorja kot svojo prednostno nalogo izpostavlja normalizacijo delovnih procesov ter pripravo in izvedbo razstavnega programa. "Ključna je vzpostavitev v zadnjih letih porušenega socialnega in strokovnega dialoga v naši edini nacionalni ustanovi za moderno in sodobno umetnost, kar se je poznalo pri izvedbi in kakovosti razstavnega programa ter izvajanju muzejske službe," so poudarili.

Dodali so, da Martina Vovk načrtuje prenovitev delovnih procesov strokovnih in podpornih služb ter da bo veliko pozornost namenila tudi razstavnemu programu za letošnje leto, tako v glavni stavbi Moderne galerije na Cankarjevi cesti kot v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi.

Prednostna naloga v. d. direktorice Moderne galerije Martine Vovk bo po navedbah ministrstva normalizacija delovnih procesov ter priprava in izvedba razstavnega programa. Foto: BoBo
Prednostna naloga v. d. direktorice Moderne galerije Martine Vovk bo po navedbah ministrstva normalizacija delovnih procesov ter priprava in izvedba razstavnega programa. Foto: BoBo

"Neusklajenost, napake in pomanjkljivosti"

Aleš Vaupotič je bil na mesto direktorja imenovan aprila 2021, v času kulturnega ministra Vaska Simonitija. Na njegovo slabo vodenje so že dalj časa opozarjali zaposleni in organi zavoda, pozvali so tudi k razrešitvi. Tudi v tem mandatu je ministrstvo za kulturo po njihovih navedbah prejelo več opozoril o posamičnih težavah pri sodelovanju z umetniki in realizaciji programa ter o slabih odnosih med vodstvom in zaposlenimi.

Na slabo vodenje sta znova opozorila tudi strokovni svet in svet zavoda. Vodenje direktorja Vaupotiča sta v uradnih dopisih, ki sta jih posredovala na ministrstvo za kulturo, ocenila kot "strokovno nekompetentno, negospodarno in netransparentno, kar se odraža tudi v neizvajanju načrtovanega programa, izpostavljen je bil tudi neprimeren odnos do zaposlenih".

Strokovni svet in svet javnega zavoda zaradi "neusklajenosti, napak in pomanjkljivosti" nista potrdila letnega poročila Moderne galerije za leto 2022, prav tako nista potrdila programa dela in finančnega načrta za leto 2023, "saj ni usklajen z odločbo ministrstva". Zato se skladno s predpisi zakona o izvrševanju proračuna od aprila 2023 Moderna galerija začasno financira le 80-odstotno, so zapisali na ministrstvu.

Na ministrstvu za kulturo so tudi zato začeli postopek za predčasno razrešitev. Zdaj je Vaupotič odstopil sam.