Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Foto: BoBo
Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Foto: BoBo

Ocenjena vrednost projekta za odkupe predmetov kulturne dediščine in za odkupe sodobnih umetnostnih del v letih 2021 in 2022 znaša milijon evrov.

Projekt se bo v celoti izvedel po načrtovani finančni dinamiki v letih 2021 in 2022, še navaja sporočilo za javnost.

Nemčija je povečala proračun za odkup umetnin s 500 tisoč na kar tri milijone evrov

Poslanstvo dopolnjevanja zbirk
Državni in pooblaščeni muzeji izvajajo državno javno službo, ki vključuje tudi zbiranje gradiva za dopolnjevanje muzejskih zbirk. Ministrstvo za kulturo za ta namen sredstva zagotavlja kontinuirano, v okviru letnega financiranja muzejev.

Velike potrebe po financiranju odkupov
Vendar je potreb po financiranju odkupov bistveno več, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Zato so v okviru zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi zagotovljena dodatna sredstva za financiranje odkupov kulturne dediščine in sodobne umetnosti, še piše v sporočilu za javnost.