Dars je sicer v letih 2013 in 2014 izvedel štiri projekte protihrupne zaščite na petih avtocestnih odsekih, v skupni dolžini 31,2 kilometra oziroma površini skoraj 141.000 kvadratnih metrov. Gre za odseke Dramlje-Celje, Celje-Arja vas, Malence-Šmarje Sap, Unec-Postojna in Brezovica-Vrhnika. Projekt je v skoraj 70-odstotnem deležu sofinancirala EU iz Kohezijskega sklada. Foto: BoBo
Dars je sicer v letih 2013 in 2014 izvedel štiri projekte protihrupne zaščite na petih avtocestnih odsekih, v skupni dolžini 31,2 kilometra oziroma površini skoraj 141.000 kvadratnih metrov. Gre za odseke Dramlje-Celje, Celje-Arja vas, Malence-Šmarje Sap, Unec-Postojna in Brezovica-Vrhnika. Projekt je v skoraj 70-odstotnem deležu sofinancirala EU iz Kohezijskega sklada. Foto: BoBo

Izvajalca del, podjetji Delta Bloc International in Maba, sta pri počivališču Lopata v minulih tednih najprej izvedla dokazno testno polje, kar je bil predpogoj za začetek del, zdaj pa zamenjujeta vse neustrezne panele prejšnjega izvajalca, konzorcija podjetij Werkos iz Osijeka, Fracasso R1 iz Reke in Godina s Kozine.

Na Darsu pojasnjujejo, da so bile protihrupne ograje na odseku pri Celju zgrajene v predvidenem obsegu in tudi imajo učinek na zmanjšanje hrupa, ki ga v obcestnem prostoru povzroča promet.

Ograje niso nefunkcionalne oz. neustrezne, so pa ugotovili, da pri panelih enega proizvajalca od skupno šestih, katerih paneli so na tem odseku vgrajeni, ni dosežena zadostna izolativnost, kar bodo, kot zagotavljajo na Darsu, odpravili. Trenutno imajo ograje vgrajene panele, ki imajo vsi zadostno absorpcijo, ustrezno izolativnost pa ima polovica vseh panelov, druga polovica panelov ima nekaj manjšo izolativnost od predpisane.

Dars je izvajalca, konzorcij podjetij Werkos iz Osijeka, Fracasso R1 iz Reke in Godina s Kozine, vsaj trikrat pisno pozval k sanaciji, vendar njegovi predlogi nikoli niso bili skladni s pogodbenimi zahtevami. Sledil je nepreklicni odstop od pogodbe v vrednosti dobrih 18 milijonov evrov, ki so jo februarja 2014 sklenili z omenjenim konzorcijem, sprožili pa so tudi postopek unovčitve bančnih garancij v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti.

Bančni garanciji sta že bili izplačani, pet odstotkov obračunane vrednosti pa so po pogodbi zadržali in bodo porabljeni za kritje stroškov sanacije. Dars se sicer z vsemi tremi podjetji iz konzorcija pravda.

Sprva menjava v smeri Maribora
Napake zdaj odpravlja nov izvajalec, ki ga je Dars izbral na javnem razpisu kot najugodnejšega ponudnika. Pogodbena vrednost znaša 3,3 milijona evrov (brez DDV), rok je izvedbe za posamezno polovico avtoceste je 60 dni. V času del je zaprt odstavni pas, promet je urejen po dveh zoženih pasovih. Dela so se najprej začela proti Mariboru, zapore pa so s ciljem čim večje pretočnosti urejene v več sklopih - na razdalji dva do tri kilometre je promet urejen po dveh zoženih pasovih, ko izvajalec konča z zamenjavo na tem delu, zaporo umaknejo in jo postavijo v nadaljevanju na približno enaki razdalji.