Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana so se na skupnem sestanku v Brežicah strinjali, da je treba pospešiti dejavnosti, povezane z nedavnim napadom v OŠ Velika Dolina, saj si v občini ne predstavljajo, da bi učenec, ki je bil nasilen, jeseni še lahko obiskoval tamkajšnjo šolo. Sam se je na sestanku zavzel za konkretne sankcije in za to, da se rešitev glede učenčevega nadaljnjega šolanja najde čim prej. Kot ocenjuje, obstajajo vsi vzvodi, da se učenca premesti v vzgojni zavod. "Vsi smo ostro obsodili nasilje na šolah. Druga stvar pa je, da se je jasno pokazalo, da sistemskih rešitev ni, zato je to tudi poziv vladi, da čimprej spremeni zakonodajo."

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Janja Zupančič je zagotovila, da postopki iskanja primerne rešitve intenzivno potekajo, pri čemer ministrstvo skupaj s šolo in inšpektoratom išče rešitve, ki so skladne z zakonodajo in so tudi najboljše v danem položaju.

Zakonodaja sicer v takih primerih po oceni državne sekretarke ponuja veliko možnosti, pri čemer pa je treba najti takšno rešitev, da se bo učencu zagotovilo obvezno šolanje, hkrati pa varnost preostalim in njemu. Kakšna bi lahko bila ta rešitev, ni povedala, je pa zagotovila, da jo intenzivno iščejo. "Prosim za malo potrpežljivosti, dan, dva, tri, da določene stvari, ki se zdaj dogajajo, ko mi tukaj stojimo, speljemo do tja, da vam bomo lahko to povedali," je odgovorila na vprašanje, kakšna bi bila po njenem mnenju najprimernejša rešitev.

Potrdila je, da je šola vsakodnevno izvajala številne preventivne ukrepe, da bi preprečevala nasilje, pri tem pa sprejela tudi pomoč ministrstva in inšpektorata za šolstvo. Po poročanju novinarke TV Slovenija Saše Kisovec je ob tem dodala še, da bo policijska prisotnost okrepljena tudi na začetku prihodnjega šolskega leta.

CSD zavrnil očitke, da ni opravil svojega dela

Predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Peter Dirnbek Vatovec je zavrnil očitke, da Center za socialno delo Posavje v primeru učenca in njegove družine, ki naj bi imela bogato zgodovino nasilja, ni opravil svojega dela. Zavrnil je tudi očitke, da se center po samem dogodku ni dejavno vključil v primer.

Kakšne ukrepe bosta center in ministrstvo v tem primeru izvajala v prihodnje, zaradi varstva osebnih podatkov ni želel govoriti. "Se pa lahko v podobnih primerih da predlog za odstranitev otroka iz družine, če stroka presodi, da ima otrok v družini onemogočene pogoje za vzgojo," je dejal. Ob tem je poudaril, da tovrstne postopke center pelje sam, ministrstvo pa mu pri tem nudi le "okvirje, finance in programe".

V Brežicah o nasilju in romski problematiki

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je zagotovila, da bo policija v okolici OŠ Velika Dolina še naprej vzdrževala povečano navzočnost in zagotavljala dodatno varnost. Današnji sestanek pa je označila kot konstruktiven.

Na sestanku so sicer pozornost namenili tudi splošni romski problematiki v občini, ki je po besedah župana zelo pereča. "V lokalnem okolju se zapirajo gostilne, ljudje si več ne upajo pripravljati določenih prireditev, na splošno se vse bolj bojijo in se počutijo ogrožene," je opozoril. Občina je po njegovem mnenju na tem področju naredila vse, kar je lahko, zato so nujne sistemske spremembe.

Bi lahko starše, ki otrok ne pošiljajo v šolo, doletele sankcije?

Državni sekretar Dirnbek Vatovec je zagotovil, da omenjene sistemske rešitve pripravljajo, v zakonodajni postopek pa naj bi jih poslali v jeseni. Rešitve naj bi se med drugim nanašale na 35. člen zakona o socialnovarstvenih prejemkih, kjer bi lahko starše, ki otrokom ne bi zagotavljali šolanja, doletele sankcije. Bi bili pa dodatno nagrajeni pri otroškem dodatku tisti Romi, ki izpolnjujejo svoje obveznosti.

Črtali naj bi tudi 2. odstavek 72. člena zakona o starševskih in družinskih prejemkih, ki določa, da se otroški dodatek v primeru, ko otrok, mlajši od štirih let, ni vključen v vrtec, poveča za 20 odstotkov.

Popoldne je v Brežicah o romski problematiki na izredni seji razpravljal tudi tamkajšnji občinski svet. Po poročanju Tadeje Anžlovar za TV Slovenija sklepov sicer še niso sprejeli, so pa predlagani štirje. V prvem občinski svet ostro obsoja kakršno koli nasilje, posebno medvrstniško. Z drugim sklepom nameravajo od notranjega ministrstva zahtevati, da takoj zagotovi dodatne policiste na območju občine Brežice, v tretjem sklepu pa bodo od vlade zahtevali takojšen sveženj zakonodaje, ki bi naslovila romsko problematiko in ki ga je obljubila že do konca lanskega leta, v četrtem pa predlagajo, da bi se stroški za npr. komunalne storitve, pokrivali neposredno iz socialnih transferjev prejemnikov, če ta sam računov ne bi plačal.

Kot je še poročala Anžlovar, poškodovani devetošolec zdaj okreva doma.

V Brežicah posvet o medvrstniškem nasilju in romski problematiki