Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

Predsednik sveta regije Posavje in sevniški župan Srečko Ocvirk je poudaril, da gre pri projektu JEK 2 za državni projekt, pri katerem je dialog z lokalnimi skupnostmi nujen. Svet regije Posavje je sicer sprejel več sklepov, s katerimi je med drugim pozval k uskladitvi časovnice projekta, k pripravi skupnega razvojnega koncepta in analiz vpliva na regijski razvoj, kakovost bivanja v Posavju in na druge posledice projekta. Razvojne potrebe Posavja morajo postati del projekta JEK 2, vlada pa mora pristopiti k pripravi predloga razvojnega zakona za Posavje. Ta naj vključuje tudi razvojne spodbude, so sklenili.

Sorodna novica Poraba električne energije se bo do leta 2050 podvojila. Je JEK2 res edina rešitev za zeleni prehod?

Projekt JEK 2, ki je za zdaj še v fazi priprave na umeščanje v prostor, je na svetu regije predstavil poslovni direktor družbe Gen energija Danijel Levičar. Kot je dejal, Slovenija drugi jedrski blok potrebuje za dosego energetske samooskrbe, še letos pa pričakujejo objavo pobude za začetek priprave državnega prostorskega načrta. Pod pogojem, da bodo potrebni postopki potekali neprekinjeno, pa je cilj Gen energije, da bi leta 2030 dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in da bi JEK 2 začel delovati leta 2035.

Opozoril je tudi, da projekt sicer "ni dejstvo, temveč izbira", da odločitve o njegovi izvedbi še ni in da bo Gen energija v vseh fazah projekta sodelovala in razvijala konstruktivne pogovore z zainteresiranimi deležniki. Po zadnjih merjenjih Gen energije sicer projekt JEK 2 podpira približno 55 odstotkov vprašanih anketirancev v državi, je še navedel.

Župani za več dialoga o drugem bloku