Foto:
Foto:

Dušica Balažek, predsednica Zveze Romov za Dolenjsko, ki združuje romska društva z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je v imenu članov in predsedstva izrazila zadovoljstvo z novo pridobitvijo, ki je na Rozmanovi ulici št. 10 v Novem mestu. Dušica Balažek se je zahvalila Mestni občini Novo mesto, ki je zvezi omogočila uporabo prostora brez najemnine.

Dejala je tudi, da so v Zvezi Romov za Dolenjsko odprti in je dobrodošlo sodelovanje z drugimi zvezami Romov, ki delujejo v naši državi. "Verjamem, da imamo veliko skupnega in bomo s skupnimi močmi tudi na širšem področju rešili težave, ki v tem trenutku prevladujejo oz. se bodo še pojavljale," je povedala Dušica Balažek.

Zveza Romov za Dolenjsko si je ob svoji ustanovitvi zadala mnogo nalog, predvsem pa, da bo delovala na socialnem, šolskem in bivanjskem področju, kjer je največ težav, ter na področju kulture, ki krepi skupnost. V tem trenutku deluje brez sredstev, ki si jih je obetala od ministrstva za notranje zadeve, in vlaga veliko truda v iskanje dodatnih virov. V obnovo pisarne je Zveza vložila veliko ur lastnega, prostovoljnega dela, saj je bil prostor potreben temeljite prenove.

Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti, ki se je udeležil slovesnega odprtja pisarne, je povedal, da bo urad v prihodnje imel večji vpliv pri samem kreiranju finančnih predpostavk in politik, ki so pomembne za Rome. "Država pa mora - in seveda urad - delati na državni ravni za reševanje zelo perečih bivanjskih razmer," je dejal Baluh.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je nedavno sprejel osnutek strategije razvoja in urejanja odnosov z romsko skupnostjo. Po dopolnitvah bodo sprejeti konkretni dokumenti za reševanje tako stanovanjskih, komunalnih kot vseh drugih težav. Župan MO NM Alojzij Muhič je ob odprtju pisarne pozval k animiranju in vključevanju prebivalcev vseh romskih naselij in ne le nekaterih. K čemur bo tudi pripomogla pisarna Zveze Romov za Dolenjsko.