"Dolina priložnosti." Foto: Klub tolminskih študentov

Tudi z mikavnimi nagradami želijo spodbuditi mlade k razmišljanju o prihodnosti in jih zato vabijo, da se do 7. julija prijavijo in čez poletje napišejo vizijo Posočja leta 2037. "Ne le o težavah, mladi naj raje razmišljajo o izzivih," pravi predsednica Kluba tolminskih študentov Romina Gerbec. V prvi pisni nalogi, ki jo morajo oddati najpozneje do 20. septembra, morajo predstaviti, kaj bi lahko naredili v Posočju v naslednjih 20 letih. Z obliko in dolžino jih niso želeli omejevati, dopolnijo jo lahko tudi z grafikami, fotografijami ali videoposnetki. "Dotakniti pa se bodo morali različnih področij – turizma, gospodarstva, izobraževanja, mobilnosti in okoljevarstva, predvsem pa je pomembno, da imajo čim več norih idej," pravi Romina Gerbec.

Prijavijo se lahko mladi do 30 let iz vse Slovenije
Upajo, da se bo nekoliko mlačen odziv na prvi predstavitvi na Gimnaziji Tolmin, povečal tudi z obljubljenimi nagradami – najboljši ekipi bo namreč podjetje Hidria podarilo 500 evrov in druge mikavne nagrade. "Vidim priložnost predvsem v Soči, turizmu, tudi Kaninu, veliko je tudi možnosti za zeleni turizem. Ta bi lahko bil pri nas še bolj do okolja prijazen," pravi gimnazijec Tomaž Ivančič. Skupine treh mladih do 30 let – ne le iz Posočja, temveč vse Slovenije – se lahko prijavijo do 7. julija, nalogo morajo oddati do 20. septembra, zbrane naloge in zmagovalno skupino pa bodo predstavili na dnevu odprtih vrat Hidrie AET Tolmin 29. septembra. "Mislimo, da imajo mladi veliko dobrih idej in da nas bodo z marsičim presenetili. Ni problem samo v tehničnih poklicih, to dolino moramo narediti zanimivo, da bodo mladi tukaj ostajali oziroma da se bodo sem celo priseljevali," pravi Rudi Kragelj, direktor Hidrie AET Tolmin, ki zaposluje 330 ljudi in letno ustvari 35 milijonov evrov prodaje. Potem ko so lani s preostalimi posoškimi podjetji skušali pomagati tolminski gimnaziji, da bi odprli oddelek za strojnega tehnika, želijo s projektom Dolina priložnosti svoje podjetje in tehnične poklice približati mladim. "Odziv je bil dober, a še ne zadosten, zato smo videli, da moramo svoja podjetja odpreti, pokazati, da delujemo na svetovni ravni. Čez 20 let bo avtomobilska industrija nekoliko drugačna kot danes in bo usmerjena predvsem v trajnostno mobilnost, še vedno pa bomo potrebovali veliko strokovnjakov s tehničnega področja – ne samo doktorjev in inženirjev, ampak tudi strokovnjakov s poklicno izobrazbo. V prihodnjih letih bomo potrebovali kovinarje, orodjarje, strugarje, elektrotehnike, mehatronike."

Pri oddanih nalogah bo komisija – en glas bo imelo tudi občinstvo na dnevu odprtih vrat – upoštevala predvsem štiri merila: odgovornost do okolja in ljudi, znanje in kompetentnost, izvirnost in ustvarjalnost ter nalogo kot celoto. V Klubu tolminskih študentov upajo, da bodo jeseni projekt nadaljevali in mladim ponudili nove izzive. "To bo predvsem odvisno od tega, kako se bo pokazal prvi izziv, in od tega, ali se bo vključilo še kakšno drugo posoško podjetje, največ pa seveda od zanimanja mladih," razmišlja Romina Gerbec.