Ustvarjalne delavnice v okviru festivala potekajo na območju stanovanjskega objekta mentorice Tudije. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Ustvarjalne delavnice v okviru festivala potekajo na območju stanovanjskega objekta mentorice Tudije. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Niz delavnic so začeli z izdelovanjem ogrlic iz perlic, da bi spodbudili otroke k njihovemu rednemu obiskovanju. Foto: Bogdan Miklič
"Opažamo, da se je zaradi našega delovanja odprlo sodelovanje z večinskim prebivalstvom,"pravi Komac. Foto: Bogdan Miklič

Miran Komac z Inštituta za narodnostna vprašanja (INV), ki je organizator prireditve, je dejal, da so Romi različno pripravljeni na sodelovanje pri tovrstni dejavnosti. "Tukaj smo imeli srečo, da sta se našla mentorja Zvonko Golobič in Liljana Tudija," zadovoljno pove Komac. Ob tem doda, da je namen festivala, da se začnejo Romi med seboj družiti in spoznavati skupnost, v kateri živijo. "Morda nastane nekaj, kar bi lahko jeseni nadaljevali v obliki bolj organiziranih dejavnosti, recimo učne pomoči in predšolske vzgoje, če bodo romski populaciji prisluhnili tudi v lokalni skupnosti," je optimističen Komac. Festival bo potekal dva meseca, kar so odlični nastavki za delo v prihodnje.

Predstavnik organizatorja tudi meni, da bodo morali udeleženci projekta nanizati zbir kulturnih elementov, ki bodo dopolnjevali tradicionalno glasbeno in plesno poustvarjanje. "Pametno se je usmeriti tudi v kaj novega, in sicer v ustvarjanje obnašanja in bivanja v sodobni skupnosti. Identiteto je seveda treba ohranjati, a s pogledom v prihodnost," poudarja Komac. INV bo mentorjema pomagal z logistiko in finančno podporo, če bosta presodila, da je na festival primerno povabiti znana imena romske kulture.

"Upam, da se bodo Romi povezali s širšim okoljem tudi na Dolenjskem. Opažamo, da se je zaradi našega delovanja odprlo sodelovanje z večinskim prebivalstvom," pravi Komac. Pomembno se mu zdi, da v okviru tega projekta v romska naselja pripeljejo mlade pripadnike večinskega prebivalstva, da spoznajo, da so Romi "čisto običajna narodna manjšina, ki ji je treba pomagati pri izgradnji infrastrukture, da bodo lahko suvereno vstopili v okolje, v katerem živijo".

Poleg uporabe romskih izobraževalnih inkubatorjev kot instrumenta za pomoč pri odpravljanju subtilne diskriminacije si na INV-ju prizadevajo za odpiranje romskih naselij. Doseči namreč želijo odhajanje usposobljenih Romov v širše okolje in tudi prihajanje neromskega prebivalstva v romska naselja.

"Številni uradniki, ki se ukvarjajo z romsko tematiko in so bili predtem redko ali nikoli med Romi, so s prihajanjem v romska naselja izgubili nepotreben prastrah pred Romi ter začeli na to skupnost gledati zelo drugače," ugotavlja Komac.

Ustvarjalne delavnice v okviru festivala potekajo na območju stanovanjskega objekta mentorice Tudije. Udeležujejo se jih otroci iz naselja Lokve, stari od štiri do 12 let, ki se jim pridružijo tudi starši. V delavnicah bodo ustvarjali ogrlice iz perlic, zmajčke in cvetlice iz kreppapirja, lutkice iz kuhalnic. Tudija se z otroki pretežno pogovarja v romskem jeziku. "Tako me bolje razumejo. To so učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj, večinoma so vsi napredovali v višji razred," pojasnjuje.

Mentor Golobič pravi, da je njegova pomoč potrebna, kadar se pojavi kakšna bolj zapletena situacija. Niz delavnic so začeli z izdelovanjem ogrlic iz perlic, da bi spodbudili otroke k njihovemu rednemu obiskovanju. Poudarja, da je vsakdo dobrodošel v festivalskem dogajanju. "Gremo od hiše do hiše in motiviramo starše za vključitev otrok v naše dejavnosti, kajti vsaka stvar, ki se je naučijo, jim lahko koristi v življenju," Golobič razkriva način pridobivanja udeležencev. Dodaja, da upa, da bodo otroci v teh dveh mesecih ne le sodelovali v delavnicah, ampak tudi odprli šolske knjige.