Novoodprti priključek Šmarje - Sap. Foto: Občina Grosuplje
Novoodprti priključek Šmarje - Sap. Foto: Občina Grosuplje
Šmarje - Sap
Politika in Dars na slovesnem rezanju traka. Foto: BoBo/Borut Živulović
Šmarje - Sap
Priključek ni bil odprt za smer proti Ljubljani. Foto: BoBo/Borut Živulović
Priključek Šmarje - Sap odprt

Priključek Šmarje - Sap, ki je do zdaj omogočal dostop na avtocesto le v smeri Novega mesta in izvoz iz smeri Novega mesta, je del odseka med Malencami in Šmarjem - Sapom, ki je leta 1992 povezal že zgrajeno južno ljubljansko obvoznico z odsekom med Šmarjem - Sapom in Višnjo Goro. Z dograditvijo polnega priključka Šmarje - Sap bo uporabnikom avtocestnega omrežja po novem omogočen tako uvoz kot izvoz na avtocesto v obe smeri, so sporočili z Darsa.

"Po 25 letih se je ta želja le uresničila. Iz Šmarja - Sapa lahko zdaj dostopamo tako proti Ljubljani kot proti Grosuplju. Poleg tega pa so se v sklopu izgradnje polnega priključka Šmarje - Sap v Šmarju - Sapu uredili tudi dve novi krožišči, pločnik s cestno razsvetljavo in dve novi avtobusni postajališči," je ob odprtju priključka povedal župan Grosuplja Peter Verlič.
Na odprtju sta sodelovala še predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Gašperšič je v nagovoru, o katerem poroča STA, poudaril pomen slovenskih avtocest in hitrih cest, ki po njegovih besedah danes prevzemajo skoraj polovico celotnega prometa v državi, povezujejo slovenski in evropski prostor, odpirajo vrata prostemu, hitremu in varnemu pretoku prometa, povezujejo kraje in ljudi, uporabnikom pa omogočajo sodobno mobilnost in večjo prometno varnost.

Kot je dejal, je avtocestni križ praktično zgrajen, zdaj pa ga je treba kakovostno vzdrževati, obnavljati in dograjevati na mestih, kjer so meje zmogljivosti praktično že dosežene. "Zato moramo imeti pred sabo potrebe za naslednja desetletja," je poudaril.

Novoodprti priključek je predstavil tudi kot primer dobrega dela trenutne vlade, ki "zna infrastrukturne projekte voditi v okviru načrtovanih vrednosti in rokov ter transparentno".

Dars je leta 2004 v investicijskem programu vrednost celotnega projekta ocenil na 7,9 milijona evrov brez DDV-ja, pri čemer je delež gradbenih del predstavljal 6,6 milijona evrov brez DDV-ja. Vendar mu je pozneje uspelo z razpisom za oddajo del ocenjeno vrednost gradbenih del znižati za kar 47 odstotkov. Pogodbo je sklenil z novomeško družbo CGP kot izvajalcem del ter Občino Grosuplje kot sofinancerko. Vrednost pogodbenih del tako znaša 3,5 milijona evrov brez DDV-ja.

Drugi projekti v pripravi
Trenutno Dars izvaja priprave na gradnjo več novih projektov, med katerimi so druga cev karavanškega predora, severni in južni del tretje razvojne osi ter nov priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko. Obenem načrtuje posamezne ukrepe za povečanje pretočnosti prometa na obstoječem avtocestnem omrežju, in sicer prednostno na ljubljanskem obroču, ki je v zadnjem času postal že močno preobremenjen, še sporočajo z Darsa.

Priključek Šmarje - Sap odprt