Novo podobo bodo zaznamovala drevesa. Foto: MOL
Novo podobo bodo zaznamovala drevesa. Foto: MOL
Slovenska cesta
Odsek, ki bo zaprt. Foto: MOL

Slovenska cesta bo v navedenem časovnem obdobju zaprta na odseku med Čopovo in Šubičevo ulico. V tem času bodo obnovili komunalno infrastrukturo, pa tudi povsem prenovili njen videz (v galeriji).

"S prenovo osrednjega dela Slovenske ceste se bo do pred kratkim še tranzitni koridor spremenil v enega izmed osrednjih javnih prostorov prestolnice. Umik osebnega motornega prometa je omogočil razširitev programov in oblikovanje prostora z lastnim značajem, a z ohranitvijo avtobusnega prometa in dostave delno ohranja tudi zgodovinski značaj prometnice, ki napaja mestno središče," so ob tem zapisali na MOL-u.
Ključna poteza ureditve in razpoznavni element Slovenske ceste bo drevored, ki bo potekal po njenem vzhodnem robu. Izbrana so drevesa mali jesen, ki bodo območje povezala "v enovit prostor z močnim zelenim značajem".

Za javni potniški promet bo rezerviran osrednji del, preostalo pa bo cona za pešce. Pločnik bo razširjen in bo vzpostavil skupno rabo za pešce in kolesarje vzdolž obeh strani, višina pločnika pa bo izenačena s cestiščem, napovedujejo v prestolnici.

Novo tlakovanje bo betonsko z različno strukturno obdelavo.

Avtobusne povezave in obvozi
Avtobusi mestnega potniškega prometa na linijah, ki sicer vozijo po Slovenski cesti, bodo med zaporo vozili po obvozih, in sicer: Slovenska, Gosposvetska in Bleiweisova cesta, Šubičeva ulica, Prešernova cesta (linija 14), Slovenska cesta. Predvidena so dodatno postajališče na Gosposvetski cesti in dve postajališči na Šubičevi ulici.