Vrednost obnove mostu je bila slabe tri milijone evrov. Foto: Mestna občina Kranj
Vrednost obnove mostu je bila slabe tri milijone evrov. Foto: Mestna občina Kranj

Nujno potrebna obnova mostu čez Savo se je s pripravljalnimi deli začela novembra leta 2022. Most so nato za ves promet zaprli januarja lani in ga za pešce in kolesarje odprli lani jeseni. Takrat bi morala biti po prvotnih načrtih obnova končana, a se je zavlekla zaradi posledic avgustovskih poplav.

Narasla Sava je uničila delovno konstrukcijo, naplavine so se ujele na stebre in v vmesnih upornikih so nastale velike obremenitve. Zaradi ogrožene stabilnosti so se morali delavci obnove konstrukcije mostu lotiti popolnoma drugače, z manjšimi stroji, občasno celo ročno. To je močno podaljšalo čas obnove, sledila pa so še obdobja izrazito slabega vremena, ki je prav tako otežilo gradbena dela.

Mestna občina Kranj (MOK) je podaljšanje del izkoristila za to, da se je lotila še obnove podvoza Savska loka in preplastitve krožišča pod Jelenovim klancem. Prav tako se je obnovila tudi Ljubljanska cesta proti železniški postaji.

Vrednost obnove je bila slabe tri milijone evrov

"Resnično sem vesel, da smo v Kranju dobili varen, lep, povsem obnovljen most. Obnovitvena dela so se iz znanih razlogov zavlekla in popolnoma razumem nejevoljo občank in občanov. Tudi sam sem bil večkrat slabe volje, a proti naravi ne moremo storiti ničesar. Na tem mestu bi se vsem uporabnikom mostu še enkrat rad zahvalil za potrpežljivost in razumevanje. Poudarjam, da podaljšanje obnove le-te v ničemer ni podražilo. Ostajamo v predvidenih finančnih okvirih," je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Vrednost obnove mostu je bila slabe tri milijone evrov, obnova podvoza Savska loka je stala 455 tisoč evrov, preplastitev krožišča pod Jelenovim klancem 24.700 evrov in preplastitev Ljubljanske ceste 252 tisoč evrov.

Za obnovo mostu je MOK pridobil dobrih 800 tisoč evrov Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta znesek vključuje tudi gradnjo kolesarske povezave med glavno avtobusno postajo in železniško postajo z rekonstrukcijo križišča pri železniški postaji.

Širina ceste omogoča dvosmerni promet avtobusov in tovornjakov

Obnovljeni most je enakih dimenzij kot prejšnji. Širina ceste ostaja sedem metrov, kar omogoča dvosmerni promet avtobusov in tovornjakov. Most ima enostransko dvosmerno kolesarsko pot, javno razsvetljavo so namestili ob strani mostu in tako ne posega v površine za pešce, zamenjali in obnovili so komunalno infrastrukturo, ki poteka po mostu.

Nova je tudi celotna ograja, ki je podobna tisti ob prvotni izgradnji mostu: novi most ima namreč arhitekturne elemente starega Petrovega mostu, ki je bil porušen med drugo svetovno vojno.

Pri obnovi so porušili vse stare betonske konzole ter zgradili nove, po katerih potekata kolesarska steza in pločnik za pešce. V celoti so zamenjali vse nanose na mostni plošči, sanirane so bile vse poškodbe na konstrukciji mostu.

Obnovili tudi podvoz Savska loka

Obnovili so tudi podvoz Savska loka proti industrijski coni nekdanje Planike. Porušili so zgornji betonski del podvoza in ga nadomestili s kovinskimi nosilci in novo betonsko konstrukcijo. Podvoz zdaj nima več oblike loka, pač pa je oglat in tako v zgornjem delu dovolj širok, da se v njem lahko srečata dva tovornjaka, kar je bistveno za pretočnost prometa. Zgradili so dve novi betonski konzoli, na katerih enako kot na mostu potekata kolesarska steza in pločnik, tako da sta most in podvoz združena v smiselno celoto.

Obnova je bila potrebna zaradi težavnega srečevanja tovornjakov.