Župani zahtevajo uporabo koridorjev, s katerimi bi se letala izognila nizkim preletom nad naselji. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Župani zahtevajo uporabo koridorjev, s katerimi bi se letala izognila nizkim preletom nad naselji. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Kot opozarjajo župani, hrup moti sposobnost koncentracije, povzroča nemir in nerazpoloženje ter ogroža zdravje. Občani občin v bližini brniškega letališča se v vse večjem obsegu srečujejo z motečim hrupom ob preletu letal, ki vzletajo in pristajajo na brniškem letališču. Župani od občanov prejemajo številne pritožbe glede omenjenega hrupa, ki se povečuje zaradi uvedenega novega odletnega postopka v letu 2013, v določanje katerega občine niso bile vključene.

"Pri upoštevanju relativno zanemarljivih zasebnih finančnih prihrankov letalskih prevoznikov so državne institucije pred šestimi leti popolnoma ignorirale vpliv hrupa in posledično javni interes," so v pismu zapisali župani, ki so jih strokovnjaki opozorili, da letala ne letajo na ustrezni višini in zaradi varčevanja z gorivom za vzlet ne uporabijo zadostne dolžine vzletne steze. Velika težava je tudi šolanje pilotov, ki preizkušajo letala in večkrat spreminjajo smer letenja.

Nekatere meritve pokazale presežene vrednosti hrupa

Poleg stalnega spremljanja hrupa na najbolj izpostavljenih območjih, ki ga zagotavlja Fraport Slovenija, so v nekaterih občinah naročili meritve, ki so pokazale, da je dopustna raven hrupa presežena. Ugotavljajo tudi, da ni predpisanih kazni in odškodnin za preseženi hrup in nepravilno letenje na nizki višini.

Župani zahtevajo ukinitev zračnih poti, vzpostavljenih leta 2013, in uporabo smeri vzletanja in pristajanja, ki se izogne gosto naseljenim območjem. Zahtevajo razbremenitev okolja s hrupom z dosledno uporabo postopkov pristajanja in vzletanja letal za vse letalske prevoznike ter letenje na ustrezni višini. Poleg tega zahtevajo spremembo zakonodaje, da bo omogočala izplačilo odškodnine za občine, ki so najbolj obremenjene s hrupom, in izvajanje stalnega nadzora pravilnega letenja.

"Skupni poziv županov je prvi korak za izboljšanje razmer na tem območju," je prepričan šenčurski župan Ciril Kozjek, ki podpira razvoj letališča, vendar ne na škodo občanov. Župan občine Vodice Aco Franc Šuštar od vseh pristojnih v letalski panogi pričakuje, da se še v tem mesecu začnejo izvajati dejavnosti, ki bodo pripomogle k zmanjšanju hrupa letal.

Za zdaj le vegetacijska protihrupna ograja

Na Fraportu Slovenija so pojasnili, da so postopki sprememb in potrditev priletno-odletnih postopkov izključno v domeni letalskih prevoznikov, Kontrole zračnega prometa Slovenije, Javne agencije RS za civilno letalstvo in pristojnega ministrstva, upravljavec letališča pa nanje nima vpliva. Priletne in odletne procedure potrdi pristojno ministrstvo oziroma agencija za civilno letalstvo, ki pred vsako izdajo soglasja k predlogu procedure preveri vse dejavnike, tudi dejavnike hrupa oziroma vplive letal na okolje.

Upravljavec letališča se že več kot desetletje intenzivno ukvarja s problematiko letalskega hrupa in njegovega vpliva na okoliške prebivalce. Za zaščito prebivalstva pred hrupom so pred dvema letoma zasadili vegetacijsko protihrupno bariero. Fraport Slovenija na lastne stroške izvaja tudi meritve hrupa, ki, kot pravijo v družbi, kažejo na zmerno obremenitev lokalnega okolja s hrupom.

Na pobudo Fraporta Slovenija se ustanavlja letališka partnerska skupina, njena naloga pa bo tudi iskanje rešitev za ublažitev vplivov letalskega hrupa in s tem zagotavljanje kakovostnejšega življenja za okoliške prebivalce. V skupino so povabili pristojne institucije, domačega letalskega prevoznika in strokovnjaka s področja merjenja hrupa in modelnih izračunov hrupa.