Foto: Mariša Bizjak
Foto: Mariša Bizjak

Na severnem Primorskem je sedem uradnih kopalnih voda, pet na Soči in po ena na Idrijci ter Nadiži. Na vseh teh mestih Arso v kopalni sezoni, ki traja od 15. junija do konca avgusta, preverja njihovo kakovost. Predvidenih je sedem analiz, do zdaj so jih opravili že štiri, je povedala Mateja Poje z agencije za okolje.

"Vsi dosedanji rezultati na teh mestih so daleč pod kriteriji za morebitno odsvetovanje kopanja. Lahko rečemo, da so na teh lokacijah kopalne vode primerne za kopanje."

Kar pomeni, da niso mikrobiološko onesnažene.

"Spremljamo dve bakteriji, ki sta pokazateljici morebitnega fekalnega onesnaženja. Obe bakteriji sta v dosedanjih rezultatih v dopustnih mejah, kar pomeni, da je mikrobiološka kakovost vode do zdaj ugodna."

Kakovost rek prepoznajo tudi turisti, ki letos dopustujejo v zgornjem Posočju. Skupino Ljubljančanov smo ujeli ob Nadiži: "Videti je čista in občutek ni kot na morju, ampak se da noter zaplavati."

Tudi na sotočju Tolminke in Soče je letos kljub odpovedi festivalov opaziti nekaj turistov.

"V Soči je že sprejemljivo, Tolminka je pa premrzla. Mrzla, da boli. Če kaj, je pa čista, okolje je neonesnaženo. Vidi se do dna, ne glede na to, koliko je globoka."

Aktualne podatke o kakovosti kopalnih voda najdete na spletni strani agencije za okolje in s pomočjo QR-kode na informacijskih tablah ob kopališčih.