Foto: Mestna občina Nova Gorica
Foto: Mestna občina Nova Gorica

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je povedala, da jim je projekt kljub velikim vlaganjem v obnovo infrastrukture po obsežnih poplavah v lanskem letu vendarle uspelo obdržati v proračunu, saj bo to del osrednjega območja prihajajočega dogajanja ob Evropski prestolnici kulture leta 2025. "Gre za eno večjih investicij v železniško infrastrukturo v tem trenutku v državi," je dodala.

Predvidena nadgradnja železniške postaje Nova Gorica bo obsegala nadgradnjo tirnih naprav ter gradnjo novega otočnega in bočnega perona z urejenimi nadstreški, informacijsko in urbano opremo.

Postajališče za tovorni promet bodo umaknili v Prvačino in Vrtojbo

Po končani prenovi bo namesto zdajšnjih 14 ostalo šest železniških tirov, namenjenih potniškemu prometu. Postajališče za tovorni promet bodo iz Nove Gorice umaknili v Prvačino in Vrtojbo, je povedal vodja sektorja za investicije v železniško infrastrukturo na Direkciji RS za infrastrukturo Dejan Jurkovič.

Na vzhodni strani železniške postaje, neposredno ob predvidenem podhodu pod železniško progo, bodo uredili novo parkirišče z avtobusnim postajališčem za mestni potniški promet. Do njega bo zgrajena nova dostopna cesta, ki se bo prek obstoječega cestnega priključka navezala na Erjavčevo ulico. Nadgradnja bo zajemala tudi rušitev obstoječe ter gradnjo nove nakladalne rampe za avtovlake ter prenovo signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav.

Predvidena je tudi obnova poslopja železniške postaje, ki bo obsegala obnovo tehničnih prostorov, čakalnice, blagajne in sanitarij ter delno obnovo fasade s sanacijo obstoječega nadstreška ob peronu. Investitorji bodo ob tem upoštevali zahteve zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je stavba zaščitena kot tehnična dediščina.

Predvidena je tudi gradnja podhoda, ki bo povezal Trg Evrope z Novo Gorico ter omogočil varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture z dvigali pod vsemi postajnimi tiri, tako da bo mogoč dostop z obeh strani postaje.

Istočasno bo potekala tudi prenova Trga Evropa

Ocenjena vrednost celotne naložbe znaša 61,65 milijona evrov. Za izvedbo gradbenih del pa je bila s konzorcijem podjetij Kolektor Koling, SŽ ŽGP Ljubljana, GH Holding in Iskra podpisana pogodba v vrednosti 50,71 milijona evrov. Projekt bo financiralo ministrstvo za infrastrukturo, ki je pridobilo povratna evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost v znesku 43 milijonov evrov.

Del denarja bo prispevala tudi Mestna občina Nova Gorica, njen del znaša slab milijon evrov.

Istočasno s prenovo železniške postaje bo potekala tudi prenova Trga Evropa, ki jo vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Novogoriška občina pa bo prenovila še dve stavbi na tem območju, ki bosta prav tako namenjeni dogajanju v prihodnjem letu.