Foto: Miloš Batistuta
Foto: Miloš Batistuta

V občinskem štabu civilne zaščite Tolmin ocenjujejo, da bodo za sanacijo podora in odvoz materiala potrebovali najmanj dva meseca. Glede na ogromne količine materiala – po grobih ocenah gre za deset tisoč kubičnih metrov skalovja in zemljine – pa je bolj realno, da bo cesta zaprta do poletja.

Dokler ne bodo odstranili materiala, bo za najbližjo pot do Tolmina in obratno do Pologa veljala ta stara avstrijska vojaška pot iz prve svetovne vojne, ki so jo zdaj obnovili. Ozka in strma pot je tako po sili razmer prevozna z majhnim traktorjem oziroma štirikolesnikom.

"Ker so ozki ovinki, je treba do ovinka naprej, potem do drugega ovinka vzvratno, pa spet gor en kilometer poti do zgornje ceste," svojo pot opiše domačin Milan Zalašček.

Zaradi podora in zaprte ceste so Zalaščkovi prikrajšani za prodajo drv, ki je pozimi glavni prihodek, zmanjkuje tudi krme, saj je v hlevu devet glav govedi in dvajset ovac. "Krmo bomo morali pripeljati v manjših količinah, ker s prikolico se ne da."

Preden se lotijo odvoza materiala s podora, je treba urediti nekaj varnostnih ukrepov. Računajo, da bo treba odpeljati do 1500 tovornjakov materiala. Več bo znano v torek po sestanku z geologom.

"Pričakujemo tehnične rešitve, kam bomo lahko material odvažali, in narejena bo časovnica, kdaj se bo začelo izvajati," pojasni Miha Vencelj poveljnik občinskega štaba tolminske civilne zaščite.

Že danes bo končan varnostni nasip na parkirišču Tolminskih korit, kar bo omogočilo, da se del odredbe umakne. Posledično bo sproščen promet v Čadrg in znova lahko začne obratovati restavracija Tolminska korita.

Zaradi plazu ne morejo v dolino