Foto: Radio Koper/Meta Škvarč
Foto: Radio Koper/Meta Škvarč

Zavod za gradbeništvo Slovenije je po zapletih s tehnično dokumentacijo v ponedeljek le začel izvajati strokovni tehnični pregled krožne kabinske žičnice. Po pregledu dokumentacije, ki jo je posredoval francoski proizvajalec opreme Poma, so se lotili pregleda kabin, a naj bi ga prekinili in zaprosili za dodatno dokumentacijo. Po neuradnih informacijah je zaključek pregleda pričakovati prihodnji teden.

Kot poročajo Finance, ki se sklicujejo na inšpektorat za infrastrukturo, je zavod za gradbeništvo v poročilu o strokovno-tehničnem pregledu žičnice izdal mnenje, da ta ne ustreza pogojem za obratovanje. Inšpektorat tako odločbe o začasni prepovedi obratovanja žičniške naprave ne bo preklical, zato velja še naprej.

Občina Bovec kot lastnica si sicer prizadeva za zamenjavo žičnice z novo. Kot je znano, ob tem računa na poseben zakon za prenovo te žičnice, ki naj bi v petih letih za projekt zagotovil 55 milijonov evrov. Vendar pa po poročanju Dela vse kaže, da tega zakona ne bo. Namesto tega naj bi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport rešitev skušalo najti v veljavnem zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb, in sicer z novim javnim pozivom, ki pa bo odprt tudi za druga smučišča.

Krovni zakon, ki ureja področje žičniških naprav, namreč omogoča, da lahko država oziroma občine sofinancirajo obratovanje, vzdrževanje in gradnjo teh naprav, a morajo imeti veljavno obratovalno dovoljenje. Če Kanin torej ne bo imel tega dovoljenja, se bo težko potegoval za sofinanciranje.

Na lanskem javnem razpisu za vlaganja v trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma, katerega del so bile tudi naložbe v nove žičniške naprave, Kanin denarja zaradi neustrezne prijave ni prejel.