Mussomeli je naselji obiskal v spremstvu kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, Tamare Vonta in Staneta Baluha iz urada za narodnosti ter romskega svetnika Marjana Hudoroviča. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Mussomeli je naselji obiskal v spremstvu kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, Tamare Vonta in Staneta Baluha iz urada za narodnosti ter romskega svetnika Marjana Hudoroviča. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Mussomeli je poudaril, da sta romski naselji Željne in Griček najbolj urejeni izmed vseh, ki jih je do zdaj obiskal v Sloveniji. Foto: Bogdan Miklič
Mussomeli je dejal, da v ZDA sicer nimajo Romov, imajo pa podobne izkušnje z nezakonitimi priseljenci. Foto: Bogdan Miklič
Veleposlanik je dobil občutek, kako rešujejo romsko problematiko na Kočevskem. Foto: Bogdan Miklič

Tamkajšnji Romi sicer imajo elektriko, vodo in ceste, vendar je dobil informacije, da poskuša lokalna skupnost stvari spremeniti.
Mussomeli je naselji obiskal v spremstvu kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, Tamare Vonta in Staneta Baluha iz urada za narodnosti ter romskega svetnika Marjana Hudoroviča. V delegaciji so bili še predstavniki občinske romske komisije in socialne službe.
Prebilič je na tiskovni konferenci povedal, da so gostje spoznali nekatera izhodišča v zvezi z reševanjem romskega vprašanja. "Veleposlanik je dobil občutek, kako rešujemo stvari pri nas. Še kdaj je vabljen na Kočevsko, da obiščemo še katero drugo romsko naselje," je dejal.
Poudaril je, da so z izvedbo razvojnih projektov v omenjenih dveh naseljih naredili korak naprej, pri čemer je pohvalil sodelovanje med občino, Romi in državo. "Zadnja nas podpira. Vse še ni urejeno, a postopno nam bo uspelo. Želimo ustvariti vzdušje, da ne bomo imeli dveh skupin prebivalcev, ampak samo občane občine Kočevje. To pa je odvisno od vseh deležnikov. Stvari so se namreč nakopičile, saj se romska problematika dolgo časa ni reševala," je opozoril.
Pojasnil je, da vsa naselja v občini niso tako urejena kot Željne in Griček. "V prvi vrsti naj omenim Mestni Log in delno Marof, kjer je v ospredju vprašanje njune legalizacije oziroma same smiselnosti njunega obstoja. Iz tega sledi, da bo treba probleme romskih naselij reševati vsaj še deset let, da pridemo na zeleno vejo. Dobra dela morajo pretehtati težnje, ki zavirajo sobivanje," je prepričan Prebilič, ki dodaja, da bo treba ljudi na neperspektivnih lokacijah, recimo na območju industrijske cone, nekako prepričati o preselitvi, kajti uporaba sile seveda ne pride v poštev.
Mussomeli je poudaril, da sta romski naselji Željne in Griček najbolj urejeni izmed vseh, ki jih je do zdaj obiskal v Sloveniji. "Razlog je ne le v tem, da imajo tamkajšnji prebivalci elektriko in vodo, ampak tudi v tem, da se ne počutijo odmaknjeni in izolirani, saj jih je lokalna skupnost pripravljena vključiti v svoj utrip. V naselju je manj kriminala, ljudje so bolj izobraženi, vzdušje je boljše. Lokalna oblast si prizadeva za urejanje zadev. To je lahko zgled za druge občine," s pohvalami ni skoparil Mussomeli.
Pristavil je, da v ZDA sicer nimajo Romov, imajo pa podobne izkušnje z nezakonitimi priseljenci. Po eni strani jih družba ne sme zanemariti, medtem ko po drugi strani lokalno prebivalstvo tarna zaradi težav, ki jih povzročajo. Ne glede na to Mussomeli meni, da je treba v zvezi z zagotavljanjem osnovnih pogojev za bivanje ravnati civilizirano. "Najti je treba ravnovesje med pravičnostjo, ki jo zahteva večinsko prebivalstvo, in sočutjem do ljudi," je sklenil.

Več o tem v romski oddaji Naše poti v ponedeljek ob 21.05 na 1. programu Radia Slovenija.

Bogdan Miklič, Radio Slovenija