Kočevski župan Vladimir Prebilič je poudaril, da v njihovi občini kažejo, da razlike med Romi in večinskim prebivalstvom bogatijo lokalno in širšo skupnost. Foto: Bogdan Miklič
Kočevski župan Vladimir Prebilič je poudaril, da v njihovi občini kažejo, da razlike med Romi in večinskim prebivalstvom bogatijo lokalno in širšo skupnost. Foto: Bogdan Miklič

"Pred letom 1971, ko so romski predstavniki iz 14 držav na prvem svetovnem kongresu Romov v Londonu omenjeni datum izbrali za svoj svetovni dan, so se Romi borili za to, da bi svetu pokazali, da imajo pravico do življenja. V današnjem času pomeni to praznovanje izziv za prihodnost. Ko ugotovimo, kaj se je spremenilo v preteklosti in kakšen je položaj romske skupnosti pri nas, se moramo zavedati, da imamo še veliko dela in obveznosti pri skrbi za boljši jutri romske skupnosti," je menil Horvat Muc.
Dodal je, da je romska skupnost zelo pomembna, ker je z 20 milijoni pripadnikov največja manjšinska skupnost v Evropi. "Imamo svoj jezik, zgodovino in kulturo ter težimo k njihovi ohranitvi, predvsem pa stremimo k izobraženosti naših otrok, zaposlenosti Romov, solidnemu življenju, urejenosti naših naselij, pitni vodi in elektriki, torej dobrinam, ki v 21. stoletju pripadajo vsakemu človeku," je bil jasen. Ob tej priložnosti je pozval tako romske aktiviste kot tudi predstavnike lokalne skupnosti in države, da naredijo vse, da bo Romom v prihodnje bolje in bodo živeli tudi v sožitju z Neromi.
Kočevski župan Vladimir Prebilič je poudaril, da v njihovi občini kažejo, da razlike med Romi in večinskim prebivalstvom bogatijo lokalno in širšo skupnost. "Zelo aktivno pristopamo k enakopravnosti občanov, saj imajo vsi enake pravice in dolžnosti. Takšen pristop je obrodil sadove, saj imamo romskega svetnika, s katerim tesno in uspešno sodelujemo, romski otroci in mladina so dobro vključeni v osnovno in srednjo šolo. Na zelo pozitiven odmev je naletel projekt romskega pomočnika, ki je prispeval k boljši vključenosti Romov v šolstvo. Poleg tega skupaj rešujemo vprašanje umestitve romskih naselij," je navedel Prebilič ter ob tem pristavil, da sicer obstajajo razlike in težave, vendar jih skozi medsebojno sodelovanje in pomoč dobro rešujejo.
Po besedah slavnostnega govornika Mitje Bervarja, predsednik državnega sveta, je država vendarle veliko naredila za izboljšanje položaja romske manjšine, predvsem kar zadeva pravno varnost, politično participacijo v občinskih svetih in društveno organiziranost romske skupnosti. "Že vrsto let imajo Romi v področnih zakonih zagotovljene posebne pravice," je dejal Bervar in izrazil prepričanje, da se v državnih organih in občinah zavedajo, da brez izobražene, ozaveščene in organizirane romske skupnosti ni mogoče pričakovati napredka pri urejanju položaja Romov. "Tega se morate zavedati tudi Romi sami. Morda velja omeniti, da na Dolenjskem devetletko konča le nekaj romskih otrok in da so potrebna nenehna opozorila, da je šolanje obvezno. Romi se morate torej organizirati za spopadanje z izzivi in se ne zanašati samo na občine in državo," je rekel Bervar in nadaljeval, da je razveseljivo, da romska skupnost to spoznava.

Proslavo ob 8. aprilu, svetovnem dnevu Romov, je v Kočevju letos pripravila Zveza Romov Slovenije.

Več o tem v romski oddaji Naše poti v ponedeljek ob 21.05 na 1. programu Radia Slovenija.

Bogdan Miklič, Radio Slovenija, Foto: Janez Ule, TV Slovenija