Dotaknili so se tudi najbolj aktualnega primera Dobruške vasi. Foto: Bogdan Miklič. Foto:
Dotaknili so se tudi najbolj aktualnega primera Dobruške vasi. Foto: Bogdan Miklič. Foto:
Udeleženci srečanja so se strinjali, da se položaj Romov v Sloveniji izboljšuje. Foto: Bogdan Miklič

Udeleženci srečanja so se strinjali, da se položaj Romov v Sloveniji izboljšuje kljub nekaterim trenutno perečim problemom, za katere pa iščejo rešitve, so sporočili iz urada predsednika.
Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš je po srečanju dejal, da so Pahorju predstavili osrednje težave Romov, kot so bivanjske zadeve, nelegalna romska naselja, izredno visoka brezposelnost in strpnost večinskega prebivalstva do Romov.
Dotaknili so se tudi najbolj žgočega primera Dobruške vasi. "Pozitivno smo presenečeni, da se je Pahor tudi na našo prošnjo odločil pristopiti k reševanju tega vprašanja. V kratkem bo sledil informativni sestanek med predstavniki urada predsednika in Urada za narodnosti, od katerega pričakujemo postavitev jasnih izhodišč. Dobruška vas je lahko dober ali slab zgled reševanja težav. To bi bilo zelo slabo tako za državo kot za romsko skupnost, zato sem prepričan, da bomo vsi skupaj prispevali k ustrezni rešitvi zapletov v Dobruški vas. Tako bomo naredili dobro osnovo tudi za reševanje drugih perečih območij, kot sta, recimo, Žabjak in občina Beltinci," je prepričan Rudaš.
Pristavil je, da je Pahor obljubil, da se bo še sestajal s predstavniki romske skupnosti. "Ob tem nas je zaprosil, naj mu pravočasno sporočimo, ali bomo zaznali še kakšen problem, ki izstopa iz normalnih okvirjev, da se bo v okviru svojih pristojnosti lahko vključil v njegovo reševanje," je dodal Rudaš.
Jožek Horvat - Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, je na sestanku opozoril, da imajo Romi težave ne le na področju bivanjskih zadev, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstva, ampak se srečujejo tudi z diskriminacijo, segregacijo in sovražnim govorom. "Poleg tega smo Pahorja seznanili s tem, da je vse manj razumevanja za romska vprašanja, saj se lokalna skupnost in država vse manj odločata za reševanje romske tematike. Prizadevanja sicer gredo v to smer, vendar ne v skladu z našimi pričakovanji. Vzrok je prelaganje odgovornosti med Romi, lokalno skupnostjo in državo," ugotavlja Horvat Muc. "Menim, da imata škarje in platno v rokah lokalna in državna oblast, ne Romi, zato od njiju pričakujemo poteze v svojo korist," pripominja.