Pogled proti pristanišču z bertoške vpadnice. Foto: Radio Koper
Pogled proti pristanišču z bertoške vpadnice. Foto: Radio Koper
Luka Koper, predstavitev prihodnjega vhoda v pristanišče v državnem prostorskem načrtu
Predstavitev prihodnjega vhoda v pristanišče v državnem prostorskem načrtu. Foto: Radio Koper

Kdaj bo zgrajen nov vhod v Luko Koper? Koprski župan Boris Popovič, ki ga, tako kot vse druge, jezijo kolone tovornjakov na bertoški vpadnici v mesto, s prstom kaže na upravo Luke. Po njegovem mnenju prav uprava zavira gradnjo. Luka naj namreč ne bi želela plačevati najemnine občini za zemljišče na območju vhoda.

Tako Popovič kot minister Peter Gašperšič pa sta gladko zamolčala, da ima Luka navodilo ministrstva, naj za to parcelo ne plačuje najemnine, ker zanjo že plačuje koncesijsko dajatev.

Vhod s serminske ali bertoške strani?
V državnem prostorskem načrtu je nov vhod predviden s serminske strani, a se projekt ne premakne z mrtve točke zaradi zapleta med občino Koper in podjetjem Finali ter nedokončane delitvene bilance med občinama Koper in Ankaran.

Zato so predlagali vhod z bertoške strani, a se je spet zataknilo z lastništvom zemljišč. O tem, kdo je lastnik, se na sodišču pravdata občina in država. Ministrstvo je sicer soglašalo, da občina podeli pravico gradnje za to parcelo, a je občina proti oziroma je zahtevala dodatno plačilo, 66.000 evrov na leto. V to ne smeta privoliti niti Luka niti ministrstvo, saj bi s tem kršila koncesijsko pogodbo. Občina ne soglaša niti s predlogom Luke, da bi do odločitve sodišča stroške najema plačevali na poseben račun.

Nerešena lastniška razmerja
Kljub temu Popovič krivdo vztrajno vali na Luko: "Luka Koper ima soglasje tako države kot tudi občine že od zdavnaj. Težava pa je, ker bi morala plačevati najemnino občini, in Luka Koper pravi: Ne, mi bomo raje počakali in videli, kako se bo ta spor rešil. Ali pa: da plačujejo na neki poseben račun, potem pa bodo videli, ali nam bodo sploh dali ta denar ali ne. Mi se seveda s takim načinom razmišljanja ne strinjamo."

Namesto da bi minister Peter Gašperšič, ki zagotovo ve, da Luka ne sme kršiti pogodbe, to tudi povedal, je dejal, naj vprašanje naslovimo na upravo Luke Koper: "Oni te zadeve operativno lahko izpeljejo."

Obenem je priznal, da je na območju pristanišča veliko nerešenih lastniških razmerij: "Na ministrstvu ugotavljamo, da je za zagotavljanje razvoja Luke Koper treba dejavno delovati tudi v politiki pridobivanja zemljišč. V preteklih letih se ji ni posvečala zadostna pozornost."

Medtem se ministrstvo dogovarja s komunalnim podjetjem Marjetica o zamenjavi zemljišč, kjer naj bi naredili parkirišče za tovornjake. Sicer pa naj bi dogovori med Ankaranom in Koprom omogočili tudi širitev koncesijskega območja proti Ankaranu, tako da bi serminski vhod začeli graditi še letos.