Reševanje romske problematike na Kočevskem. Foto: Bogdan Miklič
Reševanje romske problematike na Kočevskem. Foto: Bogdan Miklič
Reševanje romske problematike na Kočevskem
Občina Kočevje je pomagala dvema družinama iz naselja Trata. Foto: Bogdan Miklič
Reševanje romske problematike na Kočevskem
Letos je občina namenila v ta namen 48.000 evrov. Foto: Bogdan Miklič

V tej občini živi približno 530 Romov - v štirih legalnih naseljih, dveh nelegalnih naseljih Trata in Mestni Log ter razpršeni po celotnem mestu. V naseljih na Trati in v Mestnem Logu, ki ju sestavljajo predvsem lesene barake, so Romi od prejšnjega župana in sedanjega predsednika državnega zbora Janka Vebra večkrat slišali, da bo občina zanje zagotovila novo lokacijo, kjer bodo imeli vodo in elektriko, vendar je ta obljuba očitno obvisela v zraku.

Sedanji župan Vladimir Prebilič je namreč izbral drugačno obliko reševanja romske problematike. Kot je za naš portal povedala tiskovna predstavnica občine Vesna Malnar, so pristopili k postopnemu preseljevanju Romov iz naselja na Trati, kar pomeni, da občina ni določila nove lokacije, ampak individualno rešuje posamezne romske družine tudi s pomočjo občinskih sredstev - prek razpisa lahko prednostno kandidirajo za sofinanciranje razrešitve stanovanjskega problema. Doslej je občina pomagala pri nakupu nepremičnine in trajni rešitvi stanovanjskega problema dvema družinama iz romskega naselja Trata in več družinam iz drugih romskih naselij, kjer je možna legalizacija objektov.

Letos je občina za ta namen zagotovila 48.000 evrov, od tega 38.000 evrov za razpis za rešitev stalnega stanovanjskega problema, 10.000 evrov pa za tekoče stroške oziroma manjše oblike finančne pomoči in izredne razmere. Prijavili so se tudi na državni razpis za urejanje romskih naselij, pri čemer gre za naložbo v komunalno opremljanje romskega naselja Griček ter rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste v romskem naselju Željne.

Po besedah Malnarjeve vso romsko problematiko rešuje komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Kočevje, katere član je tudi romski svetnik Marjan Hudorovac, ki dodaja, da bi se ob prispevku države romska problematika na Kočevskem hitreje reševala. Ob tem pristavlja, da si kot romski svetnik prizadeva za razpršitev Romov, saj se bodo le tako civilizirali in postali enakovredni. Opozoril je tudi na primer, ko je občina hotela širiti naselje Željne, čemur so se uprli tako Romi kot okoliški krajani.