Zaradi umeščanja tretje razvojne osi so nekatere občine na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert–Velenje. Foto: PNZ
Zaradi umeščanja tretje razvojne osi so nekatere občine na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert–Velenje. Foto: PNZ

Svet regije od ministrstva za infrastrukturo, kamor pošilja protest, in Darsa pričakuje, da se bodo vse dejavnosti izvajale skladno z dogovorjenim v protokolu.

Znano je, da je nadzorni svet Darsa pred kratkim soglašal s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem projektiranja odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem, medtem ko soglasja za izbranega izvajalca za projektiranje odseka med Šentrupertom in Velenjem ni podal.

Več občin vložilo zahtevo za presojo ustavnosti
Uradno na Darsu razloga za to ne pojasnjujejo, na Koroškem pa domnevajo, da je to zaradi vloženih pobude in zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert–Velenje jug.

Na ustavno sodišče je 16. januarja pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti omenjene uredbe vložila skupina prebivalcev Šmartnega ob Paki, konec maja pa so zahtevo za oceno ustavnosti uredbe vložile še občine Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela. "Kako bo ustavno sodišče obravnavalo zadeve, še ni jasno, ker še niso na vrsti," so pojasnili na ustavnem sodišču.

Slovenjgraški župan: Zaostanek še ni razlog za preplah
Medtem pa župana Mestne občine Slovenj Gradec Andreja Časa, ki je na seji sveta regije od Občine Radlje ob Dravi v imenu slovenjgraške občine prevzel enoletno vodenje sveta regije, dogajanje okoli tretje razvojne osi ne skrbi preveč, čeprav protest zaradi odmikov od časovnih rokov v protokolu podpira.

"Sem optimist," je dejal Čas, ki ocenjuje, da gredo stvari neodvisno od parlamentarnih volitev in menjavanja vlade operativno naprej. Zaostanek po njegovih besedah še ne pomeni preplaha, po njegovem mnenju bi se na začetku leta 2020 dejansko lahko začela dela na terenu za izgradnjo hitre ceste med avtocestnim križem in Koroško.

Bolj ga skrbijo postopki za odseke severno od Slovenj Gradca, ki so v fazi izbiranja različic. Zato je pa njegovih besedah nujno vztrajati pri obnovi obstoječih prometnic v regiji.

Zavzemali se bodo za policentrični razvoj
V času enoletnega vodenja slovenjgraške občine Sveta Koroške regije bodo sicer letošnjo jesen potekale lokalne volitve, tako da Čas za zdaj pričakuje le eno sejo v jesenskem času pred volitvami, na kateri bodo predvidoma podpisali nov dogovor za razvoj regije.

Če pa bo nadaljeval županski mandat in s tem tudi vodenje sveta regije, se bo med drugim zavzemal za regionalizacijo Slovenije. "Imamo 11 mestnih občin, ki sovpadajo s statističnimi regijami, potrebujemo še eno, ker imamo 12 statističnih regij. In morda še kakšno mestno občino, ker to ni nič slabega, prek te ustavne kategorije v lokalni samoupravi pravzaprav krepimo policentrični razvoj," je povedal Čas.