Opozarjamo na netransparentnost pri postopkih izbire trase Šentrupert-Velenje in netransparentno trošenje davkoplačevalskega denarja, pravi župan Kužnik. Foto: PNZ
Opozarjamo na netransparentnost pri postopkih izbire trase Šentrupert-Velenje in netransparentno trošenje davkoplačevalskega denarja, pravi župan Kužnik. Foto: PNZ
Trasa hitre ceste gre na ustavno sodišče

Zaradi gradnje južnega dela severnega kraka tretje razvojne osi naj bi namreč porušili 40 stanovanjskih hiš, lastniki pa bi bili tudi ob zemljiške parcele. Urban Jeriha iz Civilne iniciative Braslovče meni, da bo projekt odvzel lastninsko pravico zasebnim subjektom na več kot 1.400 zemljiških parcelah, skupna izmera teh zemljišč pa je več kot 150 hektarjev. Prav tako bi bila odvzeta lastninska pravica zasebnim lastnikom 117 grajenih objektov.

Polzelski župan Jože Kužnik je poudaril, da ne nasprotujejo tretji razvojni osi. "Nasprotno. Želeli bi, da bi bila cesta že zdavnaj zgrajena. Tako pa imamo Velenje kot peto največje mesto v Sloveniji brez avtoceste, do o Koroški sploh ne govorim. In to leta 2018," meni Kužnik.

Odločno pa nasprotujejo načinu, s katerim država umešča traso v prostor. Na podlagi netransparentnih postopkov je izbrana najslabša mogoča trasa, kar bi lahko dolgoročno vplivalo na razvoj Savinjske doline.

Občinski svetniki Občine Šmartno ob Paki so na ponedeljkovi seji vložitev zahteve za oceno ustavnosti že podprli, pa je sporočil župan Janko Kopušar.

Odzivi na Koroškem
Odločitev občin odmeva tudi na Koroškem, saj jih bo načrtovana gradnja hitre ceste končno povezala s slovenskim avtocestnim križem. Predsednika odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško Matica Tasiča to skrbi, a verjame, da se bodo postopki za gradnjo, ki naj bi se začela v letu 2019, nadaljevali. "Ustavna presoja je njihova pravica, temu ni mogoče nasprotovati. Glede na to, da smo v obdobju pred volitvami, pa ocenjujem, da je to predvolilna poteza županov občin Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela," pa se je na napoved vložitve zahteve za ustavno presojo odzval koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

Čudi se, da se pod zahtevo za presojo ustavnosti podpisuje tudi Občina Šmartno ob Paki, ki je del Savinjsko-šaleške regije in v imenu katere je predsedujoči svetu regije lani tudi podpisal omenjeni protokol. Sicer pa Verhovnik meni, da bo DPN za traso hitre ceste Šentrupert-Velenje jug "moral obveljati".

"Vesel bom kakršne koli odločitve, predvsem zaradi tega, ker bo, potem ko se bo to zgodilo, ta stvar res čista," pa je dejal župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik. V tem trenutku je namreč, tako Bukovnik, čisto vseeno, ali se glede na dolgoletne obljube gradnja hitre ceste začne maja ali septembra.

Trasa hitre ceste gre na ustavno sodišče