Marca sta strani zbližali stališči do določitve komunalnega prispevka. Foto: BoBo
Marca sta strani zbližali stališči do določitve komunalnega prispevka. Foto: BoBo

Civilna iniciativa je 20. februarja s 1.200 podpisi lastnikov počitniških hišic in vinskih kleti, ki ne prebivajo v teh prostorih, od župana Antona Balažka zahtevala pravično in enako plačilo odvoza odpadkov za vse lastnike. Decembra lani je namreč okoli 1.600 lastnikov nenaseljenih objektov dobilo obvestilo podjetja Eko-Park, da bodo začeli odpadke zbirati tudi pri počitniških hišicah, vinskih kleteh in podobnih objektih.

V sklepih občinskega sveta so zdaj določeni roki, tako da mora občinska uprava v mesecu dni pripraviti spremembo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018, načrt dejavnosti za ravnanje z meteornimi vodami na najbolj kritičnih mestih ter načrt inšpekcijskega in redarskega nadzorstva, podjetje Eko-Park pa urediti ograjene in nadzorovane zbirne centre za komunalne odpadke na izstopnih točkah iz gričevnatega dela občine.

Poleg tega bodo oblikovali delovno skupino za ohranitev vinogradov, ki bo pripravila načrt za ohranitev malega vinogradništva na območju Lendavskih Goric.

Po novem bo nadomestilo za stavbno zemljišče za vinske kleti in počitniške hišice enako kot za stanovanjske objekte, se pravi 20 namesto 40 evrov, pripravili bodo načrt za ureditev javne infrastrukture, zmanjšali število vreč za zbiranje komunalnih odpadkov za nenaseljene objekte in ohranili ekološke otoke.