Fotografija, ki so jo gasilci PGD-ja Litija protestno objavili na Facebooku. Foto: PGD Litija
Fotografija, ki so jo gasilci PGD-ja Litija protestno objavili na Facebooku. Foto: PGD Litija

V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Litija so v torkovi objavi na družbenem omrežju Facebook opozorili, da občina ne zagotavlja osnovnih sredstev za delovanje gasilskega društva. Napovedali so predvsem neizvajanje gašenja in reševanja v primeru požarov, reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter prevozov pitne vode. Problematiko so predstavili na današnji novinarski konferenci.

Namestnik poveljnika PGD-ja Litija Primož Kokovica je pojasnil, da bodo zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti občine in zaradi neodzivnosti pri reševanju problematike, ki se vleče že vrsto let, zamrznili pogodbo. Dodal je, da gre za pomanjkanje sredstev za redno delovanje gasilske enote, kot so sredstva za gorivo, elektriko, komunalo in vzdrževanje opreme. Prav tako naj ne bi bili izpolnjeni minimalni pogoji glede voznega parka.

Kokovica je poudaril, da imajo največje težave v dopoldanskem času, ko je veliko njihovih sodelavcev v službah in ne morejo na intervencijo. Kot je dejal, so za pomoč prosili občino. Dogovorila naj bi se z delodajalci v občini, da bi svojim zaposlenim, ki so tudi gasilci, omogočili sodelovanje v intervencijah. Občina pa bi po besedah Kokovice morala tudi urediti nadomestila za primer izpada dohodkov, za kar pa na strani občine ni bilo resnega posluha.

Občina Litija ne plačuje stroškov obratovanja litijskega PGD-ja. Foto: BoBo
Občina Litija ne plačuje stroškov obratovanja litijskega PGD-ja. Foto: BoBo

Na občini naleteli na gluha ušesa

Občini so po besedah Kokovice poslali že vrsto dopisov, s katerimi so jih opozarjali na različne težave, a ni bilo nobenega konkretnega odgovora.

Na Občini Litija so v torek na svojih spletnih straneh zagotovili, da so večino odprtih finančnih obveznosti do PGD-ja Litija rešili. Zato pričakujejo, da bo društvo "v dobrobit občanov" spoštovalo pogodbene obveznosti o opravljanju gasilske službe. "Tudi če je občina res nakazala določena finančna sredstva, to ne rešuje zadeve celostno," pa je opozoril Kokovica.

Navedel je tudi njihove ocene, da je na letni ravni za delovanje gasilske enote, vzdrževanje opreme, redne stroške in drugo potrebnih od 60.000 do 70.000 evrov, trenutno pa dobijo od 20.000 do 25.000 evrov. Občina naj bi v letošnjem proračunu tudi "zmanjšala sredstva ravno na tisti postavki, ki je najpomembnejša za samo operativno delo oziroma izvajanje intervencije", je dodal.

Za drugih 11 gasilskih društev, ki so vključena v Gasilsko zvezo Litija, v PGD-ju Litija sicer nimajo informacij, predvidevajo pa, da se spopadajo s podobnimi težavami. Je pa Kokovica še pojasnil, da imajo v PGD-ju Litija več intervencij, višji rang enote in zaradi tega tudi več stroškov. A kot je povedal predsednik zveze Igor Cividini, druga gasilska društva praviloma nimajo podobnih težav. "Nobeno drugo društvo se ne pritožuje," je zatrdil.

Litijski župan Franci Rokavec upa, da gasilci ne bodo uresničili napovedi. Foto: BoBo
Litijski župan Franci Rokavec upa, da gasilci ne bodo uresničili napovedi. Foto: BoBo

Župan upa, da grožnja ne bo uresničena

Župan Litije Franci Rokavec je pojasnil, da so na sestanku z gasilci razpravljali zlasti o vprašanjih novega gasilskega doma, zagotavljanja stalne prisotnosti oz. pripravljenosti na posredovanje v dopoldanskem času, pa tudi o modelu oz. kriterijih financiranja.

Glede vprašanja pripravljenosti na posredovanje tako Rokavec razmišlja o možnosti, da bi z gospodarskimi družbami in subjekti v Litiji sklenili dogovore o zagotavljanju prisotnosti operativnih gasilcev na intervenciji. K izboljšanju položaja bi po njegovem prepričanju sicer lahko pripomogle tudi jasnejše rešitve na področju delovnopravne zakonodaje, morda tudi kakšna oblika subvencije delodajalcem.

Prostorska stiska in denarne težave

Je pa župan priznal, da gasilsko društvo deluje v neprimernih prostorih oz. v prostorski stiski. Zatrdil je, da so že do zdaj in da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve, podobno po njegovih besedah velja tudi za vozni park. Finance medtem po njegovih besedah sicer ne predstavljajo bistvenega vprašanja za delovanje društva. Kot je pojasnil župan, so gasilcem zagotovili, da bodo v tem letu izvedene in poravnane vse obveznosti po pogodbi.

Poudaril je, da tudi ne drži, da bi občina znižala sredstva za delovanje društva. Res so znižali sredstva za intervencije, so jih pa povišali na drugih postavkah. Obenem pa se je občina zavezala, da bo v primeru, če bo intervencij več, te krila iz proračunske rezerve, je pojasnil.
Je pa župan izrazil upanje, da bo v prihodnje Slovenija izkoristila možnost črpanja evropskih sredstev za investicije na tem področju. Sredstva iz požarnega sklada, ki jih nudi država, so namreč po njegovi oceni minimalna.

O osnutkih dogovorov, o katerih so govorili na popoldanskem sestanku, bo po njegovih pričakovanjih še danes na izredni seji upravnega odbora razpravljal in odločal tudi PGD Litija.

Karl Erjavec je dejal, da bi na pomoč litijskim gasilcem lahko priskočilo tudi obrambno ministrstvo. Foto: BoBo
Karl Erjavec je dejal, da bi na pomoč litijskim gasilcem lahko priskočilo tudi obrambno ministrstvo. Foto: BoBo

Večina županov se zaveda pomena gasilcev

Na težave litijskih gasilcev se je na seji odbora za obrambo odzval tudi obrambni minister Karl Erjavec. Kot je pojasnil, gre za javno službo, ki jo financira občina. "Verjamem, da vedno zmanjkuje denarja, ko gre za občinske proračune," je dejal. Se pa večina županov po njegovih izkušnjah zaveda pomena prostovoljnih gasilskih društev in župani po navadi znajo odmeriti ustrezna proračunska sredstva.

Ministrstvo za obrambo sicer po njegovih besedah deloma lahko sofinancira njihovo delovanje. Prek požarnega sklada tako na podlagi razpisov lahko sofinancira gasilska vozila in drugo opremo. V okviru uprave za zaščito in reševanje pa skušajo gasilcem priskrbeti tudi osebno opremo.

Spomnil je še, da se sredstva za zaščito in reševanje povečujejo, in sicer letos za pet odstotkov v primerjavi z letom 2018. Erjavec je zagotovil, da bodo sredstva za ta segment povečevali tudi v prihodnjem letu. Poudaril pa je tudi potrebo po prenovi zakonodaje, povezane s statusom prostovoljnih gasilcev.

Litijski gasilci napovedali, da ne bodo več gasili