Foto: BoBo
Foto: BoBo

Strokovnjaki za predšolsko vzgojo, ravnatelji vrtcev, predstavniki ministrstva, ljubljanske občine in staršev so na okrogli mizi soočili mnenja o reorganizaciji ljubljanskih vrtcev.

Okroglo mizo so organizirali Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovensko društvo pedagogov in Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana (MOL) Marija Fabčič je dejala, da so pri pripravi reorganizacije izhajali iz dejstva, da je treba ravnatelje vrtcev razbremeniti administracije in birokracije. Normativi pa trenutno ne omogočajo zaposlovanja pravnikov in ekonomistov, ki bi jih v vrtcih potrebovali. Nov center bo po njenih besedah omogočil, da se skupina specialistov ukvarja z administracijo in birokracijo ter nudi podporo ravnateljem, medtem ko bodo ti še naprej vodili svoje vrtce.

MOL: Manj birokracije, več avtonomije posameznega vrtca

Vodja strokovne skupine za združitev vrtcev MOL-a in ravnateljica Vrtca Galjevica Barbara Novinec pa je povedala, da gre združevanje "v podporo avtonomiji posameznega vrtca in zagotavljanju večje kakovosti izvajanja programa". Center pa bo vodil direktor, ki bo odgovoren za celotno poslovanje vseh 23 vrtcev.

Po mnenju ministrstva za vzgojo in izobraževanje je predšolska vzgoja v Sloveniji zdaj zelo vzorno organizirana, pri reorganizaciji pa želijo razpravljati, "kako v tako velikem zavodu poleg organizacijskih izzivov skrbeti tudi za kakovost", je dejala državna sekretarka na ministrstvu Janja Zupančič. Dodala je, da je pomembno, da ima vodstvo vrtca avtonomijo, dober stik z zaposlenimi in možnost strokovnih odločitev. Pozvala je tudi k podaljšanju javne razprave.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc je povedal, da so predlagatelje opozorili, da predlagana organizacijska oblika ni popolnoma v skladu z veljavno zakonodajo in da je treba pridobiti mnenje širše strokovne javnosti.

Precedens, ki bi mu lahko sledile preostale občine

"Dejstvo je, da tovrstna reorganizacija predstavlja poseg v klasično javno upravljanje, pomeni tudi nov način upravljanja javnega sektorja z uvajanjem menedžerskih metod in tržnih mehanizmov," pa je opozoril direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Dodal je, da gre za precedens, ki bi mu lahko sledile preostale občine, kar pa bi bilo lahko brez jasnih in vnaprej opredeljenih kazalnikov kakovosti nevarno.

Z njim se je strinjal tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj in dejal, da vrtec ni podjetje. Po njegovih besedah ne drži, da gre pri reorganizaciji za pomoč vrtcem, saj se posamezni vrtci ukinjajo "in nastane en megavrtec".

Profesorice proti

Nasprotovanje reorganizaciji pa so izrazile profesorice s filozofske in pedagoške fakultete. Psihologinja Ljubica Marjanovič Umek je dejala, da centralizacija pomeni odmik od tega, da ima vsak vrtec svojo zgodovino, specifiko in prilagajanje letnega načrta skupaj s tistimi, ki jim je namenjen. Poudarila je, da je treba narediti tudi primerjavo z drugimi evropskimi državami. Petra Gregorčič Mrvar z oddelka za pedagogiko in andragogiko pa je opozorila na svetovalno službo, ki da je v predlogu zastavljena zelo nejasno.

V razpravi so se oglasile tudi nekatere ravnateljice ljubljanskih vrtcev in upokojene ravnateljice. Mnenja so tudi med njimi deljena, nekatere v reorganizaciji ne vidijo težav, druge pa so opozorile na zmanjšano avtonomijo ravnateljev.

Pomisleke o reorganizaciji sta izrazila tudi predsednica skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar in predsednik Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije Tomaž Popović ter Lara Romih iz Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. Medtem ko sta podžupana MOL-a Aleš Čerin in Boštjan Koritnik ponovila, da sprememba ne bo vplivala na otroke in starše.

Občina želi 23 vrtcev združiti v en center za vzgojo, stroka nasprotuje